Uddannelsesforbundet fordømmer Ruslands invasion i Ukraine og udtrykker dybtfølt solidaritet med og støtte til Ukraines lærere og undervisere, Ukraines elever, studerende og kursister og det ukrainske folk.

Størstedelen af verden og herunder størstedelen af Europa står sammen i fordømmelsen af Ruslands invasion og den russiske hærs fremfærd i Ukraine. Den internationale lærerorganisation (Education International), som Uddannelsesforbundet er medlem af, udtrykker ligeså fordømmelse, og den udtrykker samtidig sin urokkelige forpligtelse overfor de to ukrainske lærerorganisationer.

Efter to måneders krig har omkring 10,5 millioner ukrainere forladt deres hjem, mens omkring 4 millioner ukrainere er flygtet ud af landet. Det er den største flygtningekrise i Europa siden Anden Verdenskrig. Danmark har på nuværende tidspunkt modtaget ca. 23.500 ukrainske flygtninge, og der er udsigt til, at mange flere kommer hertil. Det skaber et massivt pres på alle kommuner og mange skoler. Men vi skal tage godt imod de flygtede, så de føler sig velkomne, og så trygge i det danske samfund, som det er muligt med de traumer mv., de kommer med. De er vores nye naboer, vores børns nye kammerater, vores nye medborgere, vores nye arbejdskolleger og vores fremtidige elever og kursister.

Ukrainerne kommer med kompetencer, men uden det danske sprog, og vi skal give dem forudsætningerne for at klare sig i det danske samfund og på vores arbejdsmarked. De skal lære dansk, så de kan indgå som aktive borgere i deres børns skole, i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet, og de skal have de nødvendige erhvervskompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesforbundet fordømmer den russiske invasion og fremfærd i Ukraine og ønsker, at Danmark tager imod flygtningene og giver dem mulighed for en så tryg og normal tilværelse i Danmark som muligt.