Arbejdspres og organisatoriske forhold er ofte det, der skaber frustrationer i jobbet som underviser. Det viser en ny undersøgelse, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer har haft mulighed for at deltage. Undersøgelsen er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole på vegne af BFA Velfærd & Offentlig administration, der er det branchefællesskab for arbejdsmiljø, hvor undervisning hører under.

Et centralt fund i undersøgelsen er, at medarbejderne og lederne ofte holder deres overvejelser for sig selv, når de oplever, at forhold er utilfredsstillende, eller de er i tvivl om, hvorvidt de kan holde til arbejdet. 

Dermed bliver det et centralt tema for BFA Velfærd & Offentlig administration fremover at få arbejdet med, hvordan der kan skabes mere fælles rum for at drøfte disse spørgsmål. Det fremgår af resultaterne for undersøgelsen.

Brug materialet, og sæt fokus på frustrationer

- Undersøgelsen viser, at der på mange skoler og uddannelsessteder kan være et behov for at kunne tale mere frit om problemer med arbejdspres og usikkerhed på arbejdspladsen. Tag dialogen med arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og jeres lokale ledere, så det ikke bliver et individuelt problem, når det brænder på, lyder opfordringen fra Uddannelsesforbundets næstformand, Morten Bay.

Han har været en del af styregruppen bag undersøgelsen og projektet, hvor der ved at blive udarbejdet materiale på baggrund af de centrale fund, som undersøgelsen har givet.

Morten Bay opfordrer til, at man bruger materialet lokalt på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Progression skaber motivation

Undersøgelsen viser også, at når lærere og undervisere oplever, at deres undervisning er vellykket, så oplever de motivation og arbejdsglæde.

Der har deltaget 1.684 personer i undersøgelsen. Flere end halvdelen nævner netop ”kerneopgaven og det at gøre en forskel for andre” i deres svar om motivationsfaktorer.  

En erhvervsskolelærer udtrykker det meget klart i undersøgelsen:
- Nogle gange kan jeg næsten se den lysende pære over hovedet på eleverne, når der falder et par brikker på plads. Det er ultimativt, hvad der motiverer mig.