Cirka 50.000 unge mellem 15-25 år er hverken undervejs eller færdige med en ungdomsuddannelse og er samtidig ikke i job. Det er én af de grupper, som professor Nina Schmidt og de øvrige medlemmer af Kommissionen for 2. generationsreformer skal komme med forslag til, hvordan vi i Danmark kan få endnu flere i gang.

Uddannelsesforbundet har allerede holdt møde med Nina Smidt om uddannelsesområdet. Hun efterlyste nye ideer og tanker, som kan være med til at løfte udfordringen. Efterfølgende vil vi med hjælp fra medlemmerne bidrage med gode ideer til Nina Smidt og det reformarbejde, der er i gang. 

Se, hvad vi søger

Derfor søger vi medlemmernes erfaringer fra praksis. Det kan være:

  • Gode løsninger, der får de unge videre i uddannelse eller job, hvor effekten er blevet målt.
  • Erfaringer fra projekter og lignende, som ikke kan videreføres på grund af lovgivningen eller strukturelle og økonomiske barrierer.
  • Skriv også, hvis du har ideer, som ikke nødvendigvis er indenfor gældende lovgivning, økonomi, strukturer i uddannelsessektoren.

Sådan gør du

Det er Tina Bøgehave, der er leder af Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk enhed, der samler de indsendte ideer. Hun har brug for at du:

  • Skriver kort om formålet med projektet.
  • Skriver kort om resultaterne, og hvad der særligt skabte dem.
  • Skriver kort om de redskaber og metoder, der er blevet brugt.
  • Kan henvise til, hvor der kan læses mere.
  • Skriver tydelige kontaktoplysninger.

 

Send dit bidrag til Tine Bøgehave på tbc@uddannelsesforbundet.dk

Hun og Uddannelsesforbundet glæder sig til at høre fra dig.