Hvornår skal min ferie senest være afviklet? Hvad med gammel ferie, jeg har taget med fra før den nye ferielov?

Lige nu nærmer vi os for første gang afslutningen af en ferieafholdelsesperiode i den nye ferielov. Det sker den 31. december i år. Nedenfor får du svar på nogle af de typiske spørgsmål. Er der noget andet, du gerne vil vide om feriereglerne, kan du kontakte Uddannelsesforbundet.

Sådan fungerer den nye ferielov

Et ferieår går fra 1. september til 31. august året efter, og ferien optjent i denne periode skal være afviklet inden 31. december dette år.

Det vil sige, at den ferie, du har optjent fra 1. september 2020 til 31. august 2021, skal være afviklet senest 31. december 2021.

Du skal som hovedregel afholde mindst fire af de fem ugers ferie, som ferieloven giver ret til.

Ønsker du ikke at afholde den femte ferieuge, kan den aftales overført eller udbetales til næste ferieafholdelsesperiode. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver godt kan sige nej til at lave en aftale med dig. Så skal du i stedet have dagene udbetalt. Din arbejdsgiver kan også vælge at varsle dig, at du skal holde dagene inden ferieafholdelsesperiodens udløb. Varslet er en måned. Det er nemlig både dit og din arbejdsgivers ansvar, at du får holdt din ferie.

Få lavet en plan eller en aftale

Så har du stadig ferie til gode, kan det være en god idé at tage stilling til nu, om der skal lægges mere ferie ind i kalenderen inden den 31. december.

Hvis du indgår en aftale om overførsel, får du mulighed for at afholde dagene på et senere tidspunkt efter 31. december 2021.

En aftale om overførsel skal være indgået senest 31. december i år. Gør du ikke det, så bliver den femte ferieuge automatisk udbetalt til dig på den anden side af nytår.

Er du feriehindret – for eksempel på grund af barsel eller sygdom – op til ferieafholdelsesperiodens udløb, gælder andre regler.

Vær opmærksom på, at overført ferie fra miniferieåret (sommeren 2020) skal være afviklet inden den 31. december 2021.

Eksempel:
Jeg når ikke at holde alle mine feriedage inden 31. december 2021

Du har i oktober stadig 10 dage tilbage af den ferie, du har optjent mellem september 2020 og august 2021. De fem af dagene bruger du på at holde efterårsferie.

Derudover har din arbejdsgiver bestemt, at du skal bruge to dage mellem jul og nytår.

Hvis du ikke vil holde mere end den planlagte ferie, vil de resterende tre dage automatisk blive udbetalt til dig.

Hvis du gerne vil bevare feriedagene, kan du inden 31. december aftale med din arbejdsgiver, at de bliver overført til næste ferieafholdelsesperiode.

Hvis du har skiftet job

Har du skiftet arbejde inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december 2021, eller er du i øvrigt ophørt i et ansættelsesforhold inden da, kan du få udbetalt ferien efter ferieafholdelsesperiodens udløb som uhævede feriepenge.