Unge skal kunne tage en ungdomsuddannelse der, hvor de bor – så ungdomsuddannelserne skal tættere på de unge. Sådan lød budskabet på et pressemøde tirsdag, hvor regeringen præsenterede deres udspil ”Tættere på II”.

Konkret betyder det, at flere byer med 10.000 indbyggere eller derover uden for de fire største byer bør have mindst en ungdomsuddannelse, og regeringen vil derfor oprette op til 18 nye udbud af ungdomsuddannelser.

“Det er helt grundlæggende, når vi taler om at sikre god uddannelse i Danmark, at der er et bæredygtigt fagligt miljø, at der er høj faglig kvalitet i tilbuddet, og at man sørger for, at der er en adskillelse af det pædagogiske miljø for unge og for voksneˮ

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, pointerer, at man med udspillet lægger op til meget store ændringer, og at det er helt afgørende, at man grundigt undersøger, hvilke konsekvenser, det vil få, før man beslutter noget. 

- Det er helt grundlæggende, når vi taler om at sikre god uddannelse i Danmark, at der er et bæredygtigt fagligt miljø på uddannelsesstederne, at der er høj faglig kvalitet i tilbuddet, og at man sørger for, at der er en adskillelse af det pædagogiske miljø for unge og for voksne, påpeger Hanne Pontoppidan.

Hun understreger vigtigheden af grundige analyser frem for forhastede beslutninger.

Faglig volumen er afgørende

I regeringens udspil er der både lagt op til nye udbud af erhvervsuddannelser, hhx, htx, stx og hf.

I dag er der 15 byer i Danmark med over 10.000 indbyggere, der ikke har en ungdomsuddannelse. Og der er yderligere 14 byer med over 10.000 indbyggere, der ikke har alle typer ungdomsuddannelse. Med udspillet skal flere byer have flere muligheder.

Men, pointerer Hanne Pontoppidan, mens det måske kan være mere enkelt at dele nogle meget store gymnasier op i mindre enheder, kan det være mere kompliceret med eksempelvis erhvervsuddannelser, og det er afgørende at fastholde en størrelse, så ”fagligheden ikke bliver smurt for tyndt ud”.

Ingen beslutninger før undersøgelse

Formanden opfordrer derfor til, at man analyserer grundigt, inden man sætter fra land. 

- Det kan være svært at sikre faglig sparring og udvikling, hvis der kun er to lærere ansat indenfor et fag. Jeg vil opfordre til, at man grundigt undersøger, hvordan man fastholder en faglig bæredygtighed, høj kvalitet og et adskilt ungdoms- og voksenpædagogisk læringsmiljø, før man træffer beslutninger, lyder det fra Uddannelsesforbundets formand.

- Vores afsæt, når vi vurderer udspillet, vil være, om man kan levere på de tre parametre, for de er helt afgørende for, at man fortsat leverer god uddannelse i hele landet, fastslår hun.

Og, bebuder Hanne Pontoppidan, ender dette i beslutninger, så kan regeringen også forvente krav til, hvordan man vil sikre lærernes vilkår i en eventuel ny konstruktion.