FGU er ikke blevet den hovedvej for unge mellem 16-24 år, som man havde regnet med – og de unge, som går der, har langt større udfordringer og behov for støtte, end man havde forventet.

Det er nogle af de udfordringer, som en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) peger på. Rapporten er første del af den evaluering, der indgår i følgeforskningsprogrammet for FGU.

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, finder rapportens observationer meget præcise. Hun er bekymret over fremtidsudsigterne for FGU, hvis kommunerne ikke i højere grad tænker FGU ind.

- Der er noget, der er gået helt galt, når indsatsen i Den Kommunale Ungeindsats, KUI, kun samlet set fører til, at 16 procent af de unge, der kunne være i målgruppen, starter på FGU.

“FGU skulle være en hovedvej for disse unge. Men det er en meget lidt trafikeret hovedvej.ˮ

Dermed bliver FGU slet ikke det tilbud, det var tænkt som for målgruppen, pointerer formanden:

- FGU skulle være en hovedvej for disse unge. Men det er en meget lidt trafikeret hovedvej.

Målgruppe med mange udfordringer

FGU er som udgangspunkt tænkt som et tilbud til alle unge under 25, der efter grundskolen ikke er i job eller har eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som har brug for en forberedende indsats.

Men det fremgår af rapporten, at målgruppevurderingen bliver oplevet som en udfordrende opgave for KUI, og der er store variationer i forhold til, hvor mange unge, kommunerne målgruppevurderer til FGU.

De unge, som bliver vurderet til at passe til FGU, er især kendetegnet ved at have flere udfordringer end den samlede gruppe af unge uden uddannelse og job, viser rapportens registeranalyse.

Risikerer stigmatisering

Og det skævvrider det tilbud, som FGU oprindeligt var tænkt som, understreger Hanne Pontoppidan.

- En central del af den politiske ambition var jo at samle de forskellige uddannelser til denne gruppe i et samlet tilbud for unge, der er udfordret på mange parametre, for unge, som kan have sociale eller psykiske problemer, for unge som er grundigt skoletrætte og for unge, som alene har behov for at få løftet deres karakterer. Men det lader til, at den sidste gruppe ikke i synderlig grad bliver tilbudt et FGU-tilbud af KUI, påpeger Hanne Pontoppidan.

Hun advarer om, at man dermed risikerer stigmatisering af den gruppe, der faktisk bliver uddannelsesvurderet til FGU.

- Det vil være superærgerligt, for hele ideen var jo en anden. Hvis man får en gruppe, som kun består af unge med mange udfordringer og ”glemmer” at give unge med færre udfordringer muligheden for et løft på FGU, så tiltrækker det meget få – og det bliver et andet uddannelsestilbud, end det, der var på tegnebrættet.

Utilstrækkelig støtte

En anden problemstilling, som følger med at gruppen af de unge, som bliver uddannelsesvurderet til FGU, generelt set er dårligere stillet end gruppen af unge udenfor job eller uddannelse generelt, er, at der også er et større behov for støtte, end man havde forventet.

“Støtteforanstaltningerne er mange steder utilstrækkelige eller helt fraværende.ˮ

Et behov, der ikke bliver mødt, siger Hanne Pontoppidan.

- Støtteforanstaltningerne er mange steder utilstrækkelige eller helt fraværende. Der er behov for at støtte op om en del af de unge med kontaktpersoner. Herudover har nogle også behov for ekstra danskuddannelse, egentlig ordblindeundervisning, misbrugsbehandling eller sågar en bolig, lyder det fra formanden, som ser et stort potentiale for forbedringer

Og det haster. Det gode er, at alle gerne vil. Men den gode vilje gør det ikke alene, fastslår Hanne Pontoppidan, som opfordrer til, at man meget hurtigt sadler om, og sikrer, at de unge får FGU tilbudt og samtidig sikres vilkår til at kunne være i og gennemføre tilbuddet

- Ja, det koster, men det er det, de unge har brug for, siger Hanne Pontoppidan. 

EGU trænger til gennemgribende revision

EVAs rapport peger desuden på, at egu-sporet har det svært. Både KUI og FGU peger i rapporten samstemmende på en række udfordringer, som alt i alt bidrager til, at elever, der ellers ville have haft gavn af at gå på egu-sporet, ikke anvender det.

Der er, påpeger Hanne Pontoppidan, brug for akut handling og en gennemgående revision af egu, hvis man vil forløse det potentiale, der er tiltænkt i egu-tilbuddet.