På finansloven er der afsat en pulje på 48,5 millioner kroner til ordblinde og læse- og skrivesvage. I den kan kommuner, private og offentlige virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer ansøge om penge til aktiviteter for målgruppen. Formålet med puljen er at fastholde læse- og skrivesvage i beskæftigelse på arbejdsmarkedet samt at hjælpe ledige i målgruppen tættere på arbejdsmarkedet.

Puljen giver aktører, der arbejder med målgruppen, mulighed for at få støtte til indsatser, der kan forbedre målgruppens færdigheder. En indsats kan blandt andet bestå af kurser og forløb for målgruppen samt kompetenceudvikling af nøglemedarbejdere med henblik på at identificere og motivere de medarbejdere og ledige, der har behov for hjælp til at få styrket deres basale færdigheder.

Forudsætningen for at søge fra puljen er, at indsatsen trækker på erfaringer fra tidligere initiativer om læse-, skrive- og regnefærdigheder og koordineres med igangværende projekter på området.

Sådan kan du ansøge

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. maj 2021 – 30. april 2023. Der kan ansøges fra 2. april.

Læs mere

Læse mere om ansøgning og kerneelementer samt krav til succeskriterier og evaluering mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Følg dette link