LB Fonden har netop offentliggjort årets tema for uddelinger og åbnet for ansøgninger for 2021. Som tidligere er det verdensmålene, der udgør rammen, idet årets tema for uddelingen er Verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion. Projekterne skal bidrage til udviklingen gennem pædagogik og læring. Her kan projekter inden for de undervisningsområder, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer arbejder, også søge finansiering.

I flere år har LB Fonden modtaget mange gode ansøgninger – hvilket bl.a. tilskrives det fokus og det fælles sprog, Verdensmålene giver. Derfor er der fastsat en række tildelingskriterier, der blandt andet tilsiger, at alle projekter skal gennemføres i samarbejde med én eller flere uddannelsesinstitutioner.

Fonden uddeler i år, sammen med LB Foreningens Fond i alt omkring 1.250.000 kroner, der forventes fordelt mellem 4-10 ansøgere.

Der er ansøgningsfrist den 1. september 2021

Du kan læse mere om ansøgning og tildelingskriterier her