I et brev til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil gør FGU Danmark i dag opmærksom på en række problemstillinger, som EGU på FGU lider voldsomt under. FGU Danmark kommer samtidig med en række løsningsforslag, som kan få EGU på fode igen.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) på FGU er et tilbud for unge, som ikke umiddelbart kan komme ind på en ordinær ungdomsuddannelse, og som ønsker en praktisk baseret uddannelse med vægt på praktik i virksomheder og mindre skoleundervisning.

Den har vist sig at være det helt rigtige tilbud for den gruppe unge. Alligevel spænder den måde, som især økonomien på FGU er skruet sammen på, ben for at flere unge i målgruppen får en EGU, og siden FGU blev etableret, er aktiviteten på EGU faldet markant.

Det fik i starten af året FGU Danmark til at nedsætte en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, som nu har analyseret problemstillingerne og udarbejde en række anbefalinger til, hvordan man kan løse situationen.

Formand: Vi bakker fuldstændigt op

Også i Uddannelsesforbundet har man også lavet en arbejdsgruppe, som har givet input til FGU Danmarks arbejdsgruppe.

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, bakker da også fuldstændigt op om FGU Danmarks analyser og anbefalinger.

“Vi er i vores analyser nået frem til præcis de samme problemstillinger og kan bakke fuldstændigt op om de løsningsforslag, som de præsenterer.ˮ

- Det er et rigtigt vigtigt budskab, som FGU Danmark kommer med, og vi deler fuldstændigt deres beskrivelse af problemerne. Vi er i vores analyser nået frem til præcis de samme problemstillinger og kan bakke fuldstændigt op om de løsningsforslag, som de præsenterer.

Økonomi skal ligestilles

Et af problemerne, som har været med til at skabe nedgang på EGU, er, at økonomien på de tre spor eller FGU-ben (Erhvervsgrunduddannelsen, EGU, Almen grunduddannelse, AGU og Produktionsgrunduddannelse, PGU, red) ikke er ligestillet.

Derfor skal man især se på økonomien for at undgå, at EGU dør ud og have blik for at sidestille EGU med de andre spor, altså PGU og AGU. Indtil nu har det været en ”dårlig forretning” for FGU-institutionerne at starte eleverne op på EGU.

Styrk økonomien i EGU

 • Taxameter for EGU-elever gennem hele forløbet
 • Taxameter forbundet med kombinationsforløb på EGU
 • Mulighed for SPS-støttetimer under skoleforløb

Entydig ansvarsfordeling mellem FGU og KUI ift. den praktikopsøgende indsats

 • Uddelegering af den praktikopsøgende indsats

 Øg incitamentet hos virksomhederne

 • Viden om EGU til virksomhederne
 • Ensret lønniveauerne for EGU- og EUD-elever
 • Gør EGU-bonusordningen for virksomheder permanent

Understøt praktikpladsudbuddet

 • Opfordre til at stille brancherettede praktikpladser til rådighed
 • Fokus på muligheden for valg af fagligt tema på EGU

Større fleksibilitet for EGU-eleverne

 • Mulighed for mere end 2x14 dages erhvervstræning pr. halvår
 • Mulighed for 2 års EGU-forløb uanset forudgående forløb på AGU eller PGU
 • Indfør refusionsordning ift. udgifter til skolehjem

- Det er enormt synd, for det her er en gruppe unge, hvor EGU ville være det helt rigtige tilbud. Derfor skal det ikke være økonomien, som afgør, hvor man lander, men de unges behov, lyder det fra Hanne Pontoppidan.

Hun understreger dog også, at problemstillingen er kompleks, så det ikke er nok udelukkende at se på økonomien eller sætte ind ét sted. Hun er derfor glad for de mange nuancer i anbefalingerne fra FGU Danmark.

EGU-arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter for FGU-institutionerne (herunder også EGU-vejledere), kommunerne og arbejdsmarkedets parter. Arbejdsgruppen har i perioden januar – marts 2021 samarbejdet om at beskrive udfordringer og mulige løsningsforslag i forhold til EGU-sporet.