Projektet handler om trivsel, fastholdelse og motivation på landets erhvervsuddannelser.

Formålet med projektet, er at styrke det sociale undervisningsmiljø, så elevernes tilknytning til uddannelsen og trivsel i fællesskabet øges, og at det dermed bidrager positivt til at fastholde eleverne på uddannelsen.

Omdrejningspunktet er den nyest viden om motivation. Projektet er støttet af Nordea-fonden. 

Hvad får jeres skole ud af at deltage?
  • Indsigt i en forskningsbaseret tilgang til, hvordan man som skole kan fremme elevernes motivation, trivsel og fastholdelse

  • To inspirations- og udviklingsworkshops for GF2 undervisere v. DCUM- Dansk Center for Undervisningsmiljø

  • En erfaringsdelingsworkshop på tværs af deltagende skoler v. DCUM

  • Et konkret og praksisnært inspirationsmateriale afprøvet på andre danske erhvervsskoler

  • Materiale og vejledning til at gennemføre egne workshop(s) med GF2 elever

  • Sparring fra DCUM.

  • Skolerne og underviserne er i høj grad medskabende og medbestemmelse i projektet

Alle workshops og al sparring får deltagende skoler gratis. Som del af projektet er der også midler til delvis frikøb af undervisere.