De private overenskomstforhandlinger på private sprogcentre, daghøjskoler, oplysningsforbund og andre skoletyper er fortsat i gang. Som tidligere beskrevet på forbundets hjemmeside, er FOAS som arbejdsgiversamarbejde opløst. Siden har en række af arbejdsgiverne på de forskellige uddannelsessteder meldt sig ind i Dansk Erhverv, som Uddannelsesforbundet derfor er i forhandlinger med om fornyelse af overenskomsterne.

Overordnet rammer er på plads

Uddannelsesforbundet har indgået en aftale om ny hovedaftale for de arbejdsgivere, der har meldt sig ind i Dansk Erhverv, så vi bruger den hovedaftale, som gælder på store dele af det private arbejdsmarked. Hovedaftalen fastlægger de grundlæggende rammer for samarbejdet mellem lønmodtagernes fagforbund og arbejdsgiverne – det er for eksempel retten til at forhandle overenskomst kollektivt, ledelsens ret til at lede (inden for rammerne af de overenskomster, vi indgår) og rammerne for overenskomstindgåelse. 

Ikke færdig før sommer

De konkrete rammer for blandt andet løn, arbejdstid, ferie aftales i selve overenskomsterne. Uddannelsesforbundet har haft en række forhandlingsmøder med Dansk Erhverv om fornyelse af overenskomsterne, hvor vi har drøftet både Uddannelsesforbundets og arbejdsgivernes krav.  Forhandlingerne er vanskelige, og Uddannelsesforbundet forventer derfor ikke at blive enige om et resultat på denne side af sommerferien.