Er det rimeligt, at grundskoleelever skal vælge uddannelse uden nogensinde at have været på en erhvervsskole, et gymnasium og måske endda uden at have forsøgt sig med at arbejde med praktiske fag?

Nej, lyder det klare svar fra en række skoleforeninger, fagforbund og KL og DA.

De opfordrer i en fælles henvendelse til uddannelsesordførerne og børne- og undervisningsminister Pernille Rosentkrantz-Theil (S) og regeringen til, at man udskyder fristen for ansøgning til ungdomsuddannelserne fra 1. marts til 1. april 2021.

“Det er afgørende vigtigt, at alle unge introduceres bredt til ungdomsuddannelsesmulighederne, før de skal vælge.ˮ

- Det er afgørende vigtigt, at alle unge introduceres bredt til ungdomsuddannelsesmulighederne, før de skal vælge, forklarer Uddannelsesforbundets forman, Hanne Pontoppidan og uddyber:

- I en usikker tid vil unge naturligt søge mod kendt farvand. Hvis man ikke sikrer dem et godt vidensgrundlag at træffe deres valg på, så vælger de det, der minder mest om det, de kender i forvejen, og så går det da helt galt med søgningen til erhvervsuddannelser. Det har vi ikke råd til i et samfund, hvor vi allerede mangler faglærte, og det er synd for de mange unge, der alene på grund af manglende kendskab går glip af en erhvervsuddannelse, lyder det fra forbundsformanden.

Let presset på vejledningsindsatsen

Brobygningsforløb og introduktionskurser har været aflyst i den kendte form stort set siden foråret, så der er unge, der nu skal træffe valg uden at have besøgt en ungdomsuddannelsesinstitution.

Mange uddannelsesinstitutioner har arbejdet intensivt med online-vejledning, virtuelle brobygningsforløb og digitale informationsmøder for forældre og unge for at sikre det bedste fundament for, at så mange unge som muligt kan træffe et uddannelsesvalg på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Men underskriverne af brevet vurderer, at især erhvervsuddannelserne ikke er så kendte blandt grundskoleelever og deres forældre.

Derfor anbefaler de yderligere én måned til at rulle vejledningsindsatsen ud – både om de over 100 forskellige erhvervsuddannelser og de gymnasiale muligheder: eux, hhx, htx, hf og stx.

Fælles henvendelse til uddannelsesordførere og børne- og undervisningsministeren