Den regulering, som ellers havde betydet, at alle statsansatte havde fået reguleret deres løn ned med 0,25 procent, er sat i bero. Årsagen er fejl i de data, som ligger til grund for opgørelsen af reguleringen.

Det oplyser Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

- Reguleringen, der skulle have haft virkning per 1. februar og derfor tidligere er meldt ud, er beklageligvis formentlig ikke korrekt, forklarer Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Årsagen er en fejl hos Danmarks Statistik. Som følge af fejlen i lønberegningen har CFU på lønmodtagersiden og Medarbejderstyrelsen på arbejdsgiversiden aftalt, at lønnen, der hvor det er muligt, ikke reguleres ned per 1. februar som oprindeligt planlagt, men først reguleres når parterne kender det korrekte procenttal for reguleringen.

Fejlen forventes at blive rettet op i marts

CFU forventer at kende den korrekte regulering af februar-lønnen i slutningen af januar.

Fællesudvalget forventer desuden, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts måned. I forbindelse hermed vil der ske en efterregulering af februar-lønnen.

Hvordan lønnen, der kommer ind på de statsansattes konti, konkret kommer til at se ud i den kommende tid, afhænger dog af flere forhold.

Fejl ikke rettet for enkelte ansatte på landbrugsskoler

I et mindre antal tilfælde har det ikke været muligt at stoppe lønoverførslen for februar-lønnen. Det gælder blandt andet omkring 150 tjenestemænd og tjenestemandslignende, der primært er ansat ved landbrugsskolerne og gymnasierne.

- Medlemmerne er bragt en i bøvlet situation. Vi forventer, at der arbejdes hurtigt for at rette op på fejlen, således at de, der måtte have fået forkert løn, får den løn de er berettiget til, understreger Hanne Pontoppidan.

For hovedparten af de tjenestemandsansatte og alle tjenestemandspensionister, som er forudlønnede, er det dog allerede lykkes at sætte reguleringen i bero. Deres løn for februar vil derfor være uændret i forhold til januar-lønnen.

Reguleringsordningen er aftalt ved overenskomstforhandlinger

Reguleringen - som er aftalt ved overenskomstforhandlingerne - skal sikre, at lønudviklingen på det offentlige og det private arbejdsmarked følges nogenlunde ad.

Ideen med ordningen er, at offentligt ansatte ikke skal falde bagud i løn i forhold til ansatte i det private. Omvendt må de offentligt ansatte heller ikke blive lønførende.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 var forventningen, at lønnen for ansatte i det private ville stige mere, end den har vist sig at gøre. Men oven på coronakrisen - og dermed en lav lønudvikling i det private -er det endt med, at lønnen i staten har skullet reguleres en smule ned. Det gælder blandt andet for Uddannelsesforbundets medlemmer på EUD, AMU, FGU og VUC. Og det er altså den regulering, som nu er sat i bero på grund af fejlen hos Danmarks Statistik.