Skal 2021 være året, hvor du styrker dine kompetencer, forandringsevne, markedsværdi? Skal det være året, hvor du styrker dine muligheder for nye undervisningsformer eller bygger bro til et job på en anden skole? Tidspunktet kan ikke være bedre, for der ligger penge og venter på dig.

Den Statslige Kompetencefond kan både levere støtte til transport, materialer og selve det kursus eller aktivitet, der skal udvikle dine evner. Din arbejdsplads skal dog også være med til at dække nogle af udgifterne.

Ansøg nu og tag afsted senere

Det kan være svært at planlægge kursusaktiviteter, når landet er lukket ned i en Covid-pandemi. Men det behøver ikke stoppe dine udviklingsdrømme. Aktiviteten, du ansøger om støtte til, kan begynde helt op til ni måneder efter, du har ansøgt. Det giver masser af tid til planlægning. Og bliver din uddannelse udskudt på grund af Covid-19, så har du mulighed for at rykke sluttidspunktet helt op til to år.

Sådan søger dine fagfæller

Du kan søge om støtte til et væld af kurser, uddannelser, aktiviteter og meget mere, der kan give dig ny viden og papir på nye kompetencer. Her er nogle eksempler på kurser, som fondspuljen til Lærernes Centralorganisation på det seneste har givet støtte til:

  • Matematikvejledning
  • Kommunikation og teamrelationer
  • Kommerciel forretningsudvikling
  • Softwareudvikling
  • Ordblindeundervisning for voksne

Mange vælger at søge om støtte til et modul af en diplomuddannelse, men fonden støtter også moduler af uddannelser på andre niveauer.

En fond med fem puljer

Fonden er inddelt i fem puljer, der hver for sig repræsenterer statens fem faglige målgrupper. Retningslinjerne for adgang til støtte bliver fastlagt af overenskomstparterne. Uddannelsesforbundets statsligt ansatte medlemmer har mulighed for at søge i puljen for Lærernes Centralorganisation.

Penge afsat ved overenskomst

Den Statslige Kompetencefond omfatter alle, der i deres ansættelse er omfattet af en statslig overenskomst. Både medarbejdere og ledere.

Fonden er et af resultaterne af overenskomsten fra 2018 for statsligt ansatte. Overenskomsten udløber i slutningen af marts 2021, og dermed afslutter den nuværende OK18-aftale om Den Statslige Kompetencefond. Derfor er det nu, du skal søge om penge til din kompetenceudvikling.  

Sådan ansøger du Den Statslige Kompetencefond

  1. Find pris, start- og slutdatoer samt et link til den aktivitet, du gerne vil have støtte til
  2. Lav en aftale med din leder, der i sidste ende skal godkende din ansøgning
  3. Opret en bruger, udfyld og indsend din ansøgning til DenStatsligeKompetencefond.dk

Se nyeste retningslinjer for puljen til Lærernes Centralorganisation