På en række møder mellem børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og Sektorpartnerskabet, hvor Uddannelsesforbundet sidder med, har Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, gentagne gange gjort opmærksom på, at Uddannelsesforbundet modtager mange henvendelser fra bekymrede lærer i specialtilbuddene, og at der er brug for mere fleksibilitet. Nu kommer der nye retningslinjer.

Undervisningen i specialtilbuddene er ikke lukket ned ligesom resten af uddannelses-Danmark, fordi kursisterne og eleverne her vurderes at være sårbare og have særlige behov for fremmøde-undervisning.

Bekymrede henvendelser fra lærere

Det gælder blandt andet undervisningen på STU - uddannelse til unge med særlige behov - TAMU og ungdomsskolens heltidsundervisning. Derfor passer lærerne, ganske som før corona ramte landet, deres undervisning og skema og er fysisk tilstede sammen med alle elever hver eneste dag. Og det har altså givet anledning til bekymrede henvendelser til Uddannelsesforbundet.

- Selv om sundhedsmyndighederne har vurderet, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at tilbuddene holdes åbne, fordi det ellers vil have for store omkostninger for de sårbare børn og unge, som har brug for det fysiske fremmøde, kan både vore lærere og deres elever – og elevernes forældre – jo konstatere, at andre unge ikke skal i skole ud fra et samfundssmitteperspektiv, siger Hanne Pontoppidan.

Hun har derfor gennem den seneste måned i flere runder understreget over for børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at der er behov for at justere retningslinjerne, så underviserne kan føle sig trygge, når de passer deres job.

Muliggør stor fleksibilitet

Hanne Pontoppidan pointerede senest på et møde søndag, at hun er glad for, at Pernille Rosenkrantz-Theil bekymrer sig om de særligt sårbare gruppe i heltidsundervisningen i for eksempel ungdomsskolen, STU og TAMU, men at der er brug for langt mere fleksibilitet.

- Ikke alle har behov for at mødes fysisk med læreren hver dag. Man kan godt holde hånden under de unge uden at ses med den samlede elevgruppe hver eneste dag i undervisningen, siger formanden.

Hun har derfor opfordret til, at man muliggør en betydelig fleksibilitet, så lærerne for eksempel kan frigøres fra undervisningsplanerne, at de kan lade elever eller kursister møde ind hver anden dag i stedet for hver dag, og at man dermed kan mindske smittespredningen i elevgruppen, som er kendetegnet ved netop at være de 15-25-årige, som ifølge statistikkerne bringer meget smitte rundt.

Stor opbakning - nye regler

Også blandt de andre aktører, som hver især repræsenterer specialtilbuddene, var der stor opbakning til forslaget om en øget fleksibilitet, hvilket har gjort indtryk på ministeren. Mandag eftermiddag kom der således justerede retningslinjer.

Hanne Pontoppidan er glad for, at der er blevet lyttet og vist så stor imødekommenhed over for lærernes bekymringer, selv om hun kunne have ønsket sig endnu større fleksibilitet.

- Men som retningslinjerne er blevet justeret nu, mener jeg, de faktisk kan bruges til at give en betydelig større fleksibilitet, idet det bliver en lokal vurdering, om man forsvarligt kan gennemføre undervisningen i mindre grupper eller bør overgå til den fleksible nødundervisning, der giver nogle helt andre rammer, siger formanden.

SE DE NYE RETNINGLINJER FOR UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER

SE DE NYE RETNINGSLINJER FOR GRUNDSKOLER