Danmark Statistik har korrigeret en fejl, som betød, at reguleringen af de statsansattes løn måtte sættes midlertidigt i betro.

Det oplyser Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Reguleringen skulle have haft virkning per 1. februar, men grundet en fejl i lønberegningen valgte CFU på lønmodtagersiden og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på arbejdsgiversiden, at udsætte reguleringen af lønnen, til parterne kendte det korrekte grundlag.

Dermed får alle statsansatte reguleret deres løn ned per 1. februar med 0,09 procent. Det er samtidig en mindre nedregulering end tidligere udmeldt, hvor reguleringen fejlagtigt sat til 0,25 procent.

Reguleringsordningen er aftalt ved overenskomstforhandlinger

Lønreguleringen følger den såkaldte statslige reguleringsordning, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Ordningen skal sikre, at lønudviklingen på det offentlige og det private arbejdsmarked følges nogenlunde ad.

Ideen med ordningen er, at offentligt ansatte ikke skal falde bagud i løn i forhold til ansatte i det private. Omvendt må de offentligt ansatte heller ikke blive lønførende.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 var forventningen, at lønnen for ansatte i det private ville stige mere, end den har vist sig at gøre. Men oven på corona-krisen - og dermed en lav lønudvikling i det private -er det endt med, at lønnen i staten har skullet reguleres en smule ned. Det gælder blandt andet for Uddannelsesforbundets medlemmer på EUD, AMU, FGU og VUC. Nu reguleres lønnen med det korrekte tal.