Når du er fyldt 60 år, får du med den nye arbejdstidsaftale på de kommunale og det statslige område ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang.

Det betyder, at du kan gå ned i løn og arbejdstid, men at din arbejdsgiver fortsat skal betale dit nuværende pensionsbidrag til din pensionskasse. 

Reglen er nu trådt i kraft for lærere på alle skoler, som har skoleåret som normperiode. Reglen gælder fra 1. januar 2022 for på skoler, som har kalenderåret som normperiode.

Muligheden for nedsat tid er i kommunerne et af resultaterne fra forhandlingerne om arbejdstid og en ny arbejdstidsaftale, der blev afsluttet sidste efterår i den såkaldte A20-aftale
Ret til nedsat arbejdstid fra 60 år


Lige som muligheden også gives til statslige lærere og vejledere som en del af seniorvilkårene i OK21-resultatet.
Seniorvilkår

Du kan få flere oplysninger om reglen fra din TR.