Artiklen er opdateret 31. august

- Sygeplejerskerne har fået deres livs skuffelse. Vi kender følelsen tilbage fra 2013, da lockouten af lærerne endte med, at Folketinget fjernede vores arbejdstidsaftaler. Den store forskel er, at der i denne konflikt foreligger en mæglingsskitse – som sygeplejerskerne har forkastet – og det er den, der vil blive ophøjet til lov, mens loven i 2013 blev en afskrift af arbejdsgivernes oprindelige krav.

Sådan siger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, efter at Folketinget har gjort den mæglingsskitse, som et flertal af sygeplejerskerne stemte nej til i maj, til lov. Hun understreger, at kampen for, at køn ikke skal definere løn, vil fortsætte, og at den har Uddannelsesforbundets fulde opbakning.

Der oprettes en lønkomité

Mæglingsskitsen giver sygeplejerskerne lønstigninger på 5,02 procent over tre år og indeholder ambitionen om en lønkomité, som skal se på løn og lønuligheder blandt offentlige faggrupper.

Komiteen skal bestå af repræsentanter for lønmodtagere og arbejdsgivere. Den skal komme med anbefalinger til, hvordan løn og andre ansættelsesvilkår i den offentlige sektor fremover fastsættes ved kollektive overenskomster og aftaler, der indgås mellem arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. 

Lønnen for sygeplejerskerne og andre faggrupper på det offentlige arbejdsmarked tager fortsat udgangspunkt i den lønstruktur, der blev fastsat af Tjenestemandskommissionen for mere end 50 år siden. 

- Selv om det har været en dyr og opslidende kamp, sygeplejerskerne har været igennem, kommer der dog en komité. Den vil få både befolkningens og politikernes bevågenhed, og det vil blive mere end svært for politikerne ikke at finde penge til at dække huller, når komiteen har vist, hvilke og hvor store de er. Jeg føler med de sygeplejersker, der har været på gaden i 69 dage for bedre vilkår, siger Hanne Pontoppidan.