72 procent. Så stor en andel af Uddannelsesforbundets medlemmer på det kommunale område valgte at sige ”ja” til det det overenskomstresultat, som blev forhandlet hjem mellem kommunerne og lærernes fagforbund den 16. februar.

Det viser det endelige resultat af lærerforbundenes urafstemninger, som netop er afsluttet.

Hos Uddannelsesforbundet fordelte stemmerne sig med 72 procent for et ”ja” og 21 procent for et ”nej”, mens syv procent stemte blankt.

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, siger om resultatet:

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi er i mål og nu kan kaste os over arbejdet med at implementere resultaterne og fortsat arbejde for, at arbejdstidsaftalen A20 kommer godt fra start her fra 1. august. Og så er det rart, at der er så klar en tilkendegivelse fra medlemmerne.

Stemmeprocenten var noget lavere end ved OK18, som med sine 57,3 procent var den højeste i Uddannelsesforbundets historie. I denne omgang stemte 48 procent af de stemmeberettigede medlemmer på det kommunale område.

Den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2021 og tre år frem.