Uanset om en elevs læse- og skrivevanskeligheder opdages inden eller efter start på en erhvervsuddannelse, er det vigtigt for elevens uddannelsesforløb, at erhvervsskolen har en praksis, så eleven hjælpes bedst muligt.

Der er offentliggjort nyt materiale på emu.dk, som sætter fokus på undervisningen af elever med læse- og skrivevanskeligheder, og som giver inspiration til, hvordan skolerne og faglærerne kan arbejde målrettet med denne elevgruppe i den daglige undervisning.

Ligeledes er det i en tid med fjernundervisning i høj grad behov for at digitalisere analoge undervisningsmaterialer. Der er derfor udarbejdet inspiration til at digitalisere undervisningsmaterialerne, så materialerne i videst muligt omfang er anvendelige for både ordblinde elever og elever med læse- og skrivevanskeligheder.