Med den nye ferielov er udbetalingen af ferietillægget ændret. Fremadrettet kan arbejdsgiver enten udbetale ferietillægget samtidigt med, at ferien afholdes eller forholdsmæssigt to gange årligt.

Hvis det ser to gange årligt vil:
  • Første del betales med maj-lønnen og vedrører optjeningsperioden september – maj.

  • Anden del betales med august-lønnen og vedrører optjeningsperioden juni – august.

På grund af den overgangsperiode, som var fra den tidligere ferielov til den nye i 2020, er der en lille rest af ferietillægget fra 2020, som skal udbetales ultimo april 2021. 

Det lovpligtige ferietillæg på 1 procent er optjent i samme periode og er indefrosset sammen med de øvrige feriemidler, som du har kunnet få udbetalt i slutningen af 2020 og frem til 31. maj i år.