Coronakrisen kan ikke undgå at kaste sin skygge på overensforhandlingerne i 2021. Lønudviklingen på det private område er lav og særligt på de områder i industrien, som er toneangivende.

Det peger på en snæver ramme for lønudviklingen ved de kommende forhandlinger for offentligt ansatte, og fagforeningerne på det offentlige område - her i blandt Uddannelsesforbundet - har derfor først og fremmest fokus på at sikre medlemmernes realløn.

- Vi vil i de kommende overenskomstforhandlinger slås for at sikre reallønnen. Medlemmernes løn skal stige mere end priserne, siger formand for Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.

Hvem skal have ny overenskomst?

Langt de fleste af Uddannelsesforbundets medlemmer er omfattet af overenskomster, der skal forhandles i 2021. 
I første omgang er det overenskomsterne for ansatte i stat og kommuner. Når et resultat foreligger her, starter forhandlingerne på Uddannelsesforbundets private område. Det er sprogcenterområdet og det almene område hos arbejdsgiverne i FOAS og virksomhedsoverenskomster på AMU og STU områderne.
I Uddannelsesforbundet er hovedbestyrelsen kommet med forslag til krav, som repræsentantskabet skal tage stilling til på mødet den 23. september. Og selv om der først og fremmest er fokus på at sikre reallønnen, er også andre ting på listen.

- Vi skal have bedre vilkår for vores tillidsrepræsentanters arbejde. Deres arbejde er afgørende for at sikre medlemmernes forhold på skolerne, og de er nøglepersoner i samarbejdet med ledelserne. Og så skal vi have en arbejdstidsaftale for lærerne på statens område, så de kommer fri af lov 409, siger Hanne Pontoppidan.  
 

Hovedbestyrelsen udspil til krav

  • Fastholdelse af reguleringsordningen
  • Generelle lønforbedringer, som sikrer reallønsudviklingen
  • Pulje til organisationsforhandlinger på forbundets områder
  • En forhandlet arbejdstidsaftale for Uddannelsesforbundets områder i staten
  • Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter

Hovedbestyrelsen har opfordret tillidsrepræsentanter til at drøfte disse krav med medlemmerne og melde ind, hvis der er brug for at supplere dem eller mangler noget.

- Normalt ville vi have gennemført en stor medlemsundersøgelse hos alle vores medlemmer og tillidsrepræsentanter om deres krav og prioriteringer til OK21. Det gav ikke mening under coronanedlukningen. Hovedbestyrelsen har derfor måttet arbejde lidt alternativt med dette års OK krav. Vi har derfor bedt tillidsrepræsentanterne bringe meldinger ind fra medlemmerne om OK21, så vi på den måde kompenserer for den manglende undersøgelse og stadig er sikret at få medlemmernes stemme med til forhandlingerne, siger Hanne Pontoppidan.

Uddannelsesforbundet sender efter repræsentantskabsmødet de krav, som vedrører alle ansatte i det offentlige til Lærernes Centralorganisation (de generelle krav). Senere i oktober sender Uddannelsesforbundet de krav frem, som vedrører forbundets forskellige områder (specielle krav).