De kommunalt ansatte lærere, det vil sige folkeskolelærere, lærere i ungdomsskolen og kommunale sprogcentre får nu en aftale om arbejdstid, der træder i stedet for de arbejdstidstidsregler, der blev indført med Lov 409.

Samlet set stemte 66,6 procent for aftalen.

Vejen til arbejdstidsaftalen

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 lykkedes det ikke at få forhandlet en arbejdstidsaftale. Men det blev aftalt at nedsætte en uafhængig undersøgelseskommission - den såkaldte Lærerkommission. Kommissionen kom i december 2019 med en række anbefalinger og på baggrund af dem indledte KL, på arbejdergiversiden, og LC, på lønmodtagersiden, i begyndelsen af 2020 forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for kommunalt ansatte lærere.
Forhandlingerne resulterede i, at parterne den 11. august 2020 indgik en aftale om arbejdstid, som blev sendt til urafstemning.

I Uddannelsesforbundet fandt 2/3 af Uddannelsesforbundets kommunale medlemmer, der stemte, ikke aftalen brugbar. De stemte nej. For formanden er budskabet meget klart.

- Rigtig mange medlemmerne har simpelthen ikke tiltro til, at aftalen vil gøre en tilstrækkelig forskel ude på deres arbejdsplads. Og så ved jeg, at mange tillidsrepræsentanter desuden er bekymrede for, om de ”ene mand” kan løfte opgaven på det kommunale niveau, siger Hanne Pontoppidan.

Fælles aftale - fælles resultat

Da det er en samlet aftale for alle kommunalt ansatte lærere, er det også det samlede resultat af afstemningerne blandt den samlede kommunale lærergruppe i Lærernes Centralorganisation (LC), der er afgørende, og derfor træder aftalen i kraft for alle.

- Nu er der sagt ja til aftalen, og der forestår derfor en stor opgave for Uddannelsesforbundet med at få klædt tillidsrepræsentanterne på til at kunne gå ind i de opgaver, der ligger i aftalen, siger Hanne Pontoppidan.

Hvad sker nu på det kommunale område

Aftalen træder i kraft, når skoleåret 2021/22 går i gang. Dog slår den først igennem den 1. januar 2022 for skoler, hvor normperioden følger kalenderåret.

Arbejdet med at føre aftalen ud i livet begynder allerede her i efteråret. I løbet af de kommende måneder samles tillidsrepræsentanter, forvaltninger og skoleledere og arbejder med opgaven.

Sideløbende vil Uddannelsesforbundet sørge for, at alle tillidsrepræsentanter på de berørte områder bliver uddannet, så de er godt klædt på.

- Vi er meget opmærksomme på det store forventningspres, der kommer på tillidsrepræsentanterne, og vi står naturligvis klar med både uddannelse og politisk og sekretariatsmæssig opbakning, siger Hanne Pontoppidan.

Hvad sker nu på det statslige område

I den nærmeste fremtid holder Uddannelsesforbundet informationsmøder for alle tillidsrepræsentanter på de statslige områder. Her vil aftalen på det kommunale område blive gennemgået, og et scenarie for det statslige område skal drøftes.

Sammen med Medarbejder- og kompetencestyrelsen vil Uddannelsesforbundet og de andre lærerorganisationer i LC i efteråret gå i gang med at oversætte aftalen til det statslige område.
På den baggrund vil en ny aftale om arbejdstid for lærere, der er ansat i staten, blive en del af overenskomstforhandlingerne i 2021.