Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet med elever på FGU i Tønder ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og så der er risiko for, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan have indvirkning på de ansattes fysiske eller psykiske sundhed på kort eller lang sigt.

Sådan står der i Arbejdstilsynets begrundelse for, at det – ganske usædvanligt – har uddelt et såkaldt strakspåbud til FGU Tønder.

Strakspåbuddet betyder, at institutionen straks skal påbegynde initiativer, som skal nedbringe risikoen for helbredsforringelser for skolens ansatte, og at den indenfor en meget kort tidsfrist – en uge – skal give Arbejdstilsynet besked om, hvordan man har efterkommet påbuddet.

Hård elevgruppe og ingen supervision

Arbejdstilsynet har foretaget flere tilsynsbesøg på FGU Tønder, ligesom det har afholdt samtaler med både ledelse og ansatte.

På den baggrund har det dokumenteret en række meget alvorlige stresssymptomer hos en række af de ansatte. Samtidig skal ansatte overtage kollegers arbejdsopgaver, når der er sygdom, de skal selv prioritere mellem arbejdsopgaver, når de har for mange, og der er ingen regelmæssig og systematisk mulighed for at bearbejde de høje følelsesmæssige krav, som de ansatte møder i deres arbejde med deres elever.

Elevgruppen beskrives som meget sårbar, og en del af eleverne har truende og udadreagerende adfærd, som også er rettet mod underviserne. Nogle elever er påvirkede i undervisningen, og der er elever med modsatrettede diagnoser på samme hold.

Arbejdstilsynet vurderer samlet, at der ved arbejdet på FGU Tønder er umiddelbar risiko for forringelse af det fysiske eller psykiske helbred som følge af de høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Uddannelsesforbundet følger sagen tæt

FGU Tønder skulle den 23. september give Arbejdstilsynet besked om, hvordan den har efterkommet påbuddet.
Uddannelsesforbundet følger sagen tæt og sender et brev til alle de berørte medlemmer, ligesom Uddannelsesforbundet snarest vil tage initiativ til et medlemsmøde på institutionen.