Efter den nye arbejdstidsaftale på det kommunale område blev stemt hjem af især Danmarks Lærerforenings medlemmer, bliver det nu tid til forhandlinger om også at få skaffet de statsansatte lærere en ny arbejdstidsaftale.

Ved OK18 blev det aftalt, at hvis en kommunal arbejdstidsaftale blev vedtaget inden overenskomstforhandlingerne i 2021, ville den blive udgangspunkt for forhandlinger om en arbejdstidsaftale på det statslige område. Derfor vil arbejdet med at informere om og oversætte den kommunale arbejdstidsaftale til det statslige område nu gå i gang.

En ny arbejdstidsaftale på statens område vil ud over Uddannelsesforbundets medlemmer også blandt andet omfatte medlemmer af Frie Skolers Lærerforening og de medlemmer af Danmarks Lærerforening, som arbejder på statslige uddannelsesinstitutioner.

Møder for TR’ere i Uddannelsesforbundet

I løbet af september bliver tillidsrepræsentanter fra de statslige områder i Uddannelsesforbundet indkaldt til informationsmøde, hvor den kommunale aftale vil blive gennemgået for dem. Her skal samles input til det kommende forhandlingsforløb.

Møder om arbejdstid vil også fortsætte på Uddannelsesforbundets temakursus for tillidsrepræsentanter og efter al sandsynlighed på forbundets repræsentantskabsmøde i oktober. Her skal samles input til det kommende forhandlingsforløb.

I løbet af efteråret vil lærerorganisationerne i Det Centrale Forhandlingsudvalg, CFU, sammen med den nye styrelse i Skatteministeriet – Medarbejder- og Kompetencestyrelsen – forhandle om en arbejdstidsaftale for de statsligt ansatte lærere.

Bliver en del af OK21-resultat

Hvis parterne kan blive enige, vil forslaget til ny arbejdstidsaftale indgå i det samlede OK-resultat for de berørte lærere ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2021. Alle de berørte lærere skal stemme om det endelige resultat.

En ny arbejdstidsaftale kan tidligst gå i gang med skoleåret 2021/2022.