Det er vigtigt ikke at stirre sig blind på tal, når regeringen nu skal til at beslutte sig for, hvordan fremtidens karakterskala ser ud.

Sådan lyder opfordringen fra Uddannelsesforbundet, efter at den ekspertgruppe, som regeringen i foråret nedsatte for at se på den nuværende 7-trins-skala, har fremlagt sine anbefalinger til en ny skala.

I rapporten hedder det da også blandt andet, at det er vigtigt at udvikle en feedbackpraksis, som formår at give eleverne et klart indtryk af deres faglige standpunkt og samtidig fastholder fokus på det formative og elevernes læreprocesser.

- Det er en rigtig og vigtig pointe. Der er brug for mere god, formativ feedback og i mindre grad for karakterer. Eleverne lærer af feedback. De lærer ikke af karakterer, påpeger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Karakterskalaen skal være enkel

At feedback er vigtigere for elevers læring end karakterer, betyder dog ikke, at Uddannelsesforbundet er imod karakterer. Her går forbundsformanden ind for enkelhed.

Ekspertgruppen påpeger da også i sin rapport, at der i den nuværende 7-trins-skala er sket en inflation af karakterer, så kun 10 og 12 opfattes som gode karakterer.

Ekspertgruppen selv vurderer, at den bedste løsning er at modificere 7-trins-skalaen, så den fremover hedder: 00, 02, 4, 6, 8, 10 og 12, hvor 00 er ikke-bestået.

Også Uddannelsesforbundet er tilhænger af den model eller alternativt en 1-6-skala.

- Når karaktererne skal gives, er det afgørende, at den er enkel og forståelig, efterlyser Hanne Pontoppidan.

Ekspertgruppen har set på fire modeller

Ekspertgruppen beskriver i sin rapport fordele og ulemper ved fire karaktermodeller.

  • En videreudviklet 7-trins-skala med karaktererne 00, 02, 4, 6, 8, 10, 12, hvor 00 er ikke-bestået.
  • En ny karakterskala med karaktererne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hvor 0 er ikke-bestået.
  • En genindførelse af 13-skalaen med karakterne 00, 03, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, hvor 00, 03 og 5 er ikke-bestået.
  • Et karaktersystem baseret på point eksempelvis fra 00-100, hvor 0-35 typisk vil være ikke-bestået.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet