Det er lærerne, men ikke mindst de udsatte elever, der mærker prisen for det store skred på uddannelsesområdet med færre penge og en større, nærmest altoverskyggende målrettethed mod eksamen og nytteværdi. Og denne gennemførte ”usunde mikstur” har de unge forstået.

- Der er ikke den rummelighed i uddannelserne, som der har været. Der er ikke den tilstrækkelige tid til at se den unge, der i stilhed er alene og sårbar, og der er frem for alt ikke tiden til at gøre alverden ved det, sagde formand Hanne Pontoppidan på Uddannelsesforbundets kongres, da hun overrakte forbundets pris på 15.000 kroner til protektor for Det Sociale Netværk, Poul Nyrup Rasmussen.

- Derfor er Det Sociale Netværk og andre organisationer som jeres en gave til de unge, til os i lærerverdenen og til samfundet. I har den tid, vi mangler. I har den viden, vi langt hen ad vejen også mangler. Og I er der bare for de unge, der har brug for jer, sagde Hanne Pontoppidan og understregede, at det vel at mærke er uden, at de unge behøver få et stempel i panden først.

Det er peanuts

Hanne Pontoppidan betonede også, at ved hjælp af tilbud som Det Sociale Netværks undgår man, at nogle af de unge kommer længere ud, falder fra uddannelsen og eventuelt ender i det sociale system. På den måde er tilbuddet ikke bare en hjælp til de unge, men til hele samfundet.

- Der er stadig mange steder, hvor kommunerne ikke endnu har fundet den nødvendige grundfinansiering, som helt ærligt er peanuts i forhold til den opgave, I løfter hver eneste dag for utallige unge i vores samfund, sagde Hanne Pontoppidan og tilføjede efter sit tak for indsatsen fra Uddannelsesforbundets side:

- Må indsatsen blive meget mere kendt!

Hvordan arbejder Det Sociale Netværk

Læs mere på Det Sociale Netværks hjemmeside

Poul Nyrup Rasmussen kvitterede også med en tak - især på vegne af dem, der i virkeligheden er modtagere af prisen, nemlig de mange mennesker, der arbejder på Det Sociale Netværk i Headspace rundt omkring i landet. 

- Det er de mange frivillige, som er overbevist om, at arbejdet ikke bare er til gavn for de sårbare unge og samfundet, men også for dem selv. De kan jo se, at når de unge får mulighed for at leve op til deres selvværd, bliver den lille flamme, der brænder inde bag ved, større, sagde han.

En partner - ikke konkurrent

Poul Nyrup Rasmussen lagde også vægt på, at prisen var en anerkendelse af det organiserede civilsamfund, som er trådt til, fordi velfærdssamfundet uvægerligt har bevæget sig i den forkerte retning. Derfor skal Headspace ikke ses som en konkurrent, men en nødvendig partner i arbejdet med at samle de mange unge op, som mistrives eller falder igennem.

Poul Nyrup Rasmussen oplyste, at 50.000 unge indtil nu har benyttet sig af Headspaces tilbud, som findes i 25 byer, men at man satser på, at det bliver et landsdækkende tilbud "i min levetid - men gerne før, som han sagde.

- Lige nu forhandler vi om at komme på finansloven næste forår. Og jeg har tit sagt til Nikolai Wammen (finansminister, red.), om han er klar over, hvor billige vi er, når vi taler om, hvordan det kommer til at gå med de unge bagefter, sagde Poul Nyrup Rasmussen og kunne fortælle, at 90 procent af de unge, der har brugt Headspace, har følt sig hjulpet.