Der er nu kommet hjælp til, hvordan man på arbejdspladsen skal tage fat, når man vil sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Også når det handler om at forhindre krænkelser som en del af arbejdspladskulturen. En ny bekendtgørelse samler op på, hvor arbejdsgiveren har pligt til at handle for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Samtidig udsender Arbejdstilsynet en opdateret vejledning om krænkelser – for eksempel mobning og seksuel chikane. Lige som der også kommer en ny vejledning til at få stoppet vold på arbejdet.

-Vi skal simpelthen have en ordentlig tone og et godt psykisk arbejdsmiljø på vore arbejdspladser, og vi ved, at det nogle steder halter. Derfor er jeg glad for, at vi nu har fået de her nye regler og vejledninger, som dels understreger behovet for handling, dels entydigt placerer ansvaret, siger Hanne Pontoppidan.

- Det er vigtigt, at vore medlemmer hverken oplever sexchikane, mobning eller vold, men tvært imod kan gå trygt på arbejde i en god atmosfære. Og den seneste tids debat gør det højaktuelt at få genbesøgt og udbrede kendskabet til de politikker, der er ude på arbejdspladserne om imødegåelse at chikane og vold. Og mangler de på arbejdspladsen, så er det på høje tid at få dem lavet. Det kan man så passende bruge de nye regler og vejledninger som afsæt til, fortsætter formanden.

Arbejdsgiveren har øverste ansvar

Hanne Pontoppidan gør det klart, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der overordnet er et sundt og godt arbejdsmiljø. Samtidig er det et anliggende, som også tillidsrepræsentanter skal inddrage i deres arbejde i arbejdspladsens SU (samarbejdsudvalg).

- Vi ved alle sammen, at man ikke kan lovgive om tonen. Hverken mellem leder og medarbejder, eller kollega og kollega imellem. Derfor er der brug for, at man på arbejdspladsen har en fælles forståelse for, hvad god tone er. Det handler dybest set om at omgå hinanden med respekt, og vel at mærke med respekt for den andens grænser. Det kan man faktisk godt både formulere retningslinjer for og udbrede en bevidsthed om. Og det er dybest set det, der skal til, siger Hanne Pontoppidan.

I slutningen af oktober sendte Uddannelsesforbundets formand en opfordring til alle tillidsvalgte om at sætte gang i arbejdet med at få kigget de eksisterende politikker igennem og få dem opdateret, hvis det er nødvendigt. Derefter er det oplagt at tage en debat på arbejdspladsen om, hvordan alle får et ejerskab til politikkerne.