De delegerede på Uddannelsesforbundet kongres 21.-22. november vedtog blandt andet, at der skal skæres i formandens, næstformandens og hovedbestyrelsens honorarer, antallet af delegerede til næste kongres og antallet af repræsentantskabsmøder. Desuden blev en mindre kontingentstigning også vedtaget. Der blev også lagt op til, at der senere skal ske findes besparelser i Uddannelsesforbundets sekretariat.

Uddannelsesforbundets har et samlet regnskab for både drift og den fond, som blandt andet skal sikre muligheden for konflikt. Et eventuelt samlet underskud på budgettet for driften og forbundets fond i de kommende år vil blive dækket af Uddannelsesforbundets egenkapital. Den som er vokset betydeligt i de knap 12 år, hvor forbundet har eksisteret.

Ud at finde flere medlemmer

Hovedårsagen, til at forbundets økonomi skranter, er et fald i medlemstallet. De seneste seks år er medlemstallet faldet fra 10.345 medlemmer i 2014 til 9.557 medlemmer i sommeren 2020.

Tidligere i Uddannelsesforbundets historie har der været et stabilt medlemstal, selv om der har været udsving inden for de forskellige skoleområder. Typisk har det været sådan, at hvis det gik ned ad bakke med antallet af medlemmer på ét skoleområde, så var der fremgang på et andet – for eksempel voksede antallet af undervisere i dansk som andetsprog i de år, da der kom mange flygtninge til landet, mens det gik tilbage på for eksempel erhvervsskolerne i samme periode.

- Nu går det desværre ned ad bakke på alle områder. Men vi kan se på organisationsprocenterne, at der kan findes medlemmer ude på arbejdspladserne, så vi burde kunne skaffe nogle flere medlemmer. Og det er særligt vigtigt at få fat i de nyansatte, sagde formand Hanne Pontoppidan til de delegerede under økonomidiskussionen på kongressen.  

Det fik blandt andet Jarlis Nilsson fra Syddansk Erhvervsskole til at reagere:

- Jeg er meningsskabende for forbundet lokalt, men jeg mener ikke, at jeg har noget, jeg kan præsentere på hylderne, som kan være med til at hverve nye medlemmer. Her mener jeg løn og arbejdsvilkår.

For ham handlede det blandt andet om, at forbundet skal få aftalt en arbejdstidsaftale på det statslige område, der kan erstatte Lov 409. 

Charlotte Rye, der er næstformand i sektionen for dansk som andetsprog, sad med en anden oplevelse. Fra talerstolen gjorde hun det klart, at hun mødte mange medlemmer, der havde oplevet en god hjælp fra Uddannelsesforbundet. Charlotte Rye var også blandt de delegerede, der var med til at hæve kontingentet.

Kontingentet stiger

Hovedbestyrelsens forslag om at hæve grundkontingentet med syv kroner om måneden hvert år i de tre kommende år fik en blandet modtagelse, inden det endte med at blive vedtaget.

Nogle af de delegerede var klar til at hæve kontingentet yderligere. Jeppe Jensen fra København Kommunes Ungdomsskole eksempelvis kom med et forslag om at hæve kontingentet med 15 kroner pr. måned.

- For medlemmerne er det centralt at have en stærk tillidsrepræsentant og en god service. Og vi skal have råd til at være professionelle, sagde Jeppe Jensen.

Andre af de delegerede mente, at et højere kontingent vil blive en hæmsko for at hverve nye medlemmer.

- Jeg vil slet ikke have en kontingentstigning, for så kan jeg ikke hverve nye medlemmer, sagde Lotte Mangor, der arbejder på FGU Nordvestsjælland.

Et forbund – ikke en privat virksomhed

Jens Peter Liljegren fra VUC Horsens fremlagde et forslag til en udtalelse fra kongressen om, at den fandt det kritisabelt, at den afsluttende kongresperiode var endt med et større underskud, end der var lagt op til ved kongressen i 2017.

Det fik formanden for ungdomsskolesektionen til gå på talerstolen.

- Hvis vi var en privat virksomhed, så var formand, næstformand og hele hovedbestyrelsen blevet fyret, fordi vi ikke har skaffet profit til aktionærerne. Men vi er ikke en privat virksomhed. Vi er en interesseorganisation, der skal varetage vores medlemmers interesser. Derfor skal vi også have noget at tilbyde vores medlemmer. Derfor mener jeg heller ikke, at vi har været uansvarlige, sagde Jan Andreasen, som også er medlem af hovedbestyrelsen.

Udtalelsen blev ikke vedtaget.