Der er sket en større udskiftning af medlemmerne i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, hvor fem af de i alt 12 medlemmer har valgt ikke at genopstille.

Det står klart, efter at de delegerede valgte deres repræsentanter for den kommende treårige kongresperiode på Uddannelsesforbundets kongres 22. november.

På kongressen blev Hanne Pontoppidan genvalgt som forbundsformand, mens Morten Bay blev genvalgt som næstformand – begge uden modkandidater.

Ud af hovedbestyrelsen træder Kasper Hvitved, Kirsten Christensen, Martin Filt, Per Struwe Christensen og Peter Ølgaard.

Nyvalgte og genvalgte HB-medlemmer

Nyvalgt inden for sektionsområdet er:
• Dorthe Jespersen, lærer i FVU-dansk og ordblindelærer på AOF i Aalborg

Genvalgt inden for sektionsområdet er:
• Jan Andreasen, sektionsformand for ungdomsskolelærerne
• Jørgen Fick Andersen, sektionsformand for lærere i Dansk som andetsprog
• Lotte Klein, sektionsformand for VUC-sektionen
• Per Nielsen, sektionsformand for FGU-sektionen

Nyvalgt inden for foreningsområdet er:
• Jens Andersen, Tech College Aalborg
• Henrik Dyrby Mogensen, ZBC
• Torben Michelsen, Tradium
• Jesper Vedersø McCandless, UNORD

Genvalgt inden for foreningsområdet er:
• Gitte Larsen, AMU-Fyn

Genvalgt observatør uden stemmeret:
• Poul-Henning Laursen, formand for Seniorgruppen