- Vi skal vende samtalen. Det skal ikke lyde, at det er ”også er OK at tage en erhvervsuddannelse”, men at det er super sejt og beundringsværdigt. Og det er muligt.

Det var meldingen fra Anton Bay Hansen, der som formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) talte på vegne af både erhvervsskoleeleverne, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) og Modstrøm, FGU-skolernes elevorganisation.

- Vi kan nemlig i den grad være stolte af vores fag. Vi lærer et håndværk, og med en faglig tradition og ambitioner foran os, er det os, der skaber rammerne for samfundets infrastruktur, sundhedsvæsen og forretningsliv, understregede formanden fra talerstolen.

Faglig stolthed skal formidles fælles 

Og det ér muligt at formidle det budskab allerede i folkeskolen, fortalte Anton Bay Hansen.

- EEO kører et projekt, hvor fagligt stolte EUD og EUX-elever kommer ud på landets skoler for at fortælle om deres fag og hverdag, så flere unge kan træffe et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag i stedet for fordomme. Flere af de lærere, vi taler med, siger, at deres elever har fået mere ud af rollemodellernes oplæg på halvanden time, end hvad eleverne har fået af skolens egen vejledning.

Det er en vigtig opgave at formidle den stolthed, man kan have som faglært, understregede elevformanden, for fortsætter opfattelsen af erhvervsuddannelser som andenrangs, hæmmer det den faglige stolthed hos eleverne.

Og den formidlingsopgave er en fælles formidlingsopgave, var det klare budskab.

- Vi er nødt til at gøre op med måden, man præsenterer unge og voksne for erhvervsuddannelserne på. Og man skal ikke vælge en erhvervsuddannelse fra på grund af malplaceret prestige eller manglende oplysning. Den formidlingsopgave ligger på alles skuldre – politikere og journalister så vel som vejledere, undervisere, elever og ledere, lød opråbet til Uddannelsesforbundets delegerede.

Frafald skal bekæmpes med høj trivsel

Også det alt for høje frafald på erhvervsuddannelserne blev adresseret i EEO-formandens tale. Et forhold, der ikke er noget entydigt svar på, men som Anton Bay Hansen mener, for en stor del kan findes i udfordringer med faglig stolthed og social trivsel på erhvervsuddannelserne.

Og eleverne skal selv gøre noget – ved at styrke elevdemokratiet.

- Et stærkt elevdemokrati er både med til at styrke den faglige stolthed og det sociale sammenhold på uddannelserne. Når man samles om at ville det bedste for sin skole, sine kammerater og sit fag, så skaber man et fællesskab, der smitter positivt af på hele skolen. Det giver en følelse af ejerskab og stolthed at sætte ikke blot sig selv men også alle andre elever i centrum for beslutningerne. Så flere elever inkluderes, lød det fra Anton Bay Hansen.

Men eleverne skal ikke stå alene, lød bønnen til Uddannelsesforbundets undervisere og vejledere.

- Corona har på flere måder understreget behovet for samarbejde og solidaritet og vist, hvad vi kan opnå, når vi går sammen for at løse en opgave. Derfor håber jeg, at I vil fortsætte kampen for faglig stolthed og social trivsel sammen med os i EEO, i LH og i Modstrøm.