Det afføder enorm respekt hos os i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, at de ansatte i Danmarks sundheds- og plejesektor i denne tid yder en helt ekstraordinær indsats i kampen for at afbøde udbruddet af corona.

Derfor vil vi i Uddannelsesforbundet hermed gerne udtrykke vores anerkendelse og taknemlighed over for alle, der lige nu står i frontlinjen i kampen mod den modbydelige virus, som især rammer ældre og sårbare hårdt, men også truer resten af den danske befolknings sundhed og det danske samfund.

Vi har fuld forståelse for, at det er et udfordrende udgangspunkt I ansatte i sundheds- og plejesektoren har, da I i forvejen arbejder i en sektor, som er hårdt ramt af stramme budgetter. Alligevel ser vi, at I uden tøven og med ekstrem paratvillighed og enormt engagement kaster jer ud i en opgave, som på mange måder virker uoverkommelig.

Det er i den situation – vi alle sammen står i lige nu – derfor helt afgørende, at alle vi andre også følger myndighedernes anvisninger for, hvordan vi mindsker smitten. Vi skal stå sammen på afstand, så vi beskytter os selv, hinanden og ikke mindst jer, der passer på os alle.

Vores respekt for jeres indsats bliver kun større af, at der kan være udsigt til, at det blive en længerevarende kamp, og at det er en trussel, vi muligvis kommer til at stå over for over flere omgange.

Derfor tak. Tak, fordi I nu som altid er der for os!

På vegne af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse

Hanne Pontoppidan