I midten af marts 2020 sender Uddannelsesforbundet e-mail-invitationer ud til alle medlemmer på statslige og kommunale arbejdspladser samt til medlemmer hos private arbejdsgivere med overenskomster, der følger de offentlige overenskomster.

Formålet er både at få dokumenteret forholdene på arbejdspladserne samt at få medlemmernes bud på, hvad der skal prioriteres ved de offentlige overenskomster i 2021, OK21.

Jo flere svar desto stærkere stemme

Jo større svarprocent vi opnår, desto stærkere fremstår vores dokumentation og krav ved forhandlingerne.

Derfor vil vi opfordre dig til at give din mening til kende, når undersøgelsen udsendes den 16. marts.

Undersøgelsen gennemføres i systemet SurveyXact. Invitationerne til undersøgelsen vil således komme fra en mailadresse, der slutter på mail.survey-xact.dk. SurveyXact er et af markedets sikreste værktøjer, og det bruges blandt andet af Datatilsynet.