Uddannelsesforbundet og LC (Lærernes Centralorganisation) har i de seneste uger forhandlet intensivt med Dansk Industri på vegne af UCplus og med Dansk Erhverv på vegne af A2B, Jobs Partner og HKI om fornyelser af overenskomsterne.

På trods af intense og langvarige forhandlinger, der generelt var præget af alles ønsker om at opnå et resultat, lykkedes det ikke at nå i mål med nogen af overenskomsterne.

Løntilbud var for lave

- De resultater, som vi fik tilbudt, lå bare for langt fra, hvad fx lønniveauerne er for samme undervisning hos andre arbejdsgivere. Det er et problem, når undervisning på de her områder sættes i udbud, at nogle arbejdsgivere har en konkurrencefordel, fordi de udbetaler lavere løn til lærerne, siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.

Heller ikke ved de afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionen i torsdags blev der opnået et forhandlingsresultat.

Mæglingsskitse gælder alle

Fornyelserne af disse overenskomster er en del af fornyelserne på store private område, hvor det er lykkedes for langt de fleste organisationer – som for eksempel Dansk Metal, 3F og FOA - at nå et resultat, men hvor Forligsmanden til sidst laver et forslag til en samlet fornyelse af alle overenskomster. Dette forslag omfatter både de overenskomster, hvor parterne er blevet enige, og forslag til fornyelse af de overenskomster, hvor parterne ikke er blevet enige.

Forligsmanden har nu sammen med arbejdsmarkedets parter, FH og DA lavet en skitse til et mæglingsforslag. Der mangler en teknisk gennemgang, og det er forligsmandens forventning, at det endelige mæglingsforslag fremsættes på onsdag, d. 25. marts.

Medlemmerne skal stemme Når forslaget er endeligt fremsat, vil Uddannelsesforbundet informere om indholdet, og de medlemmer, der er omfattet af forslaget, skal så stemme om det.

Der bliver tale om afstemninger i alle de forbund, der er omfattet af resultatet, hvilket dækker ca. 600.000 ansatte. Afstemningsresultaterne for alle områder bliver efterfølgende kædet sammen, så det til sidst kan afgøres, om lønmodtagerne samlet set har sat ja eller nej til forslaget.

Særlig forhandling med Gladfonden

Uddannelsesforbundet har også en OK20 overenskomst med den socialøkonomiske virksomhed Gladfonden. Forhandlinger og resultater herfra indgår ikke i mæglingsforslaget fra Forligsmanden. Der forhandles fortsat med Gladfonden.