Det er ikke kun privatansatte, som skal donere noget af deres ferie for at afhjælpe samfundets udgifter, mens landet er sat på vågeblus af coronavirussen.

Det skal nu også gælde ansatte på det statslige område og ansatte på det kommunale område, efter at nye aftaler er blevet indgået mellem parterne på det offentlige område.

Der er få forskelle i aftalerne på det kommunale og det statslige område, men bundlinjen er den samme: Har man ferie til gode i dette ferieår (eller afspadsering), kan man blive bedt om at afholde op til fem dage, mens landet er corona-nedlukket.

“Aftalen er indgået i en helt særlig situation, hvor alle må hjælpe hinanden og bidrage til at løse krisen. Vi vil bidrage til, at aftalen håndteres fornuftigt.ˮ

Ifølge Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er det godt, at man har landet en aftale mellem parterne.

- Aftalen er indgået i en helt særlig situation, hvor alle må hjælpe hinanden og bidrage til at løse krisen. Her skal vi selvfølgelig bidrage til, at aftalen håndteres fornuftigt, pointerer formanden.

Statens område

På statens område er det aftalt, at alle medarbejdere kan blive pålagt op til fem feriedage, særlige feriedage, afspadseringsdage med videre i den periode, hvor landet er varslet lukket, altså i perioden frem til og med den 13. april.

Omsorgsdage og seniordage kan anvendes, hvis medarbejderen ønsker det. Hvis man allerede har holdt sådanne dage i de første 14 dage efter hjemsendelsen, bliver de modregnet i de fem dage. Hvilken type frihed, der er tale om, bliver besluttet efter en dialog med medarbejderen, og friheden skal afvikles i hele dage.

Selvom lederen kan placere fridagene med én dags varsel, er der mellem parterne enighed om, at ledelsens udmelding skal ske så tidligt som muligt.

Hvis der udover disse fem dage er aftalt afvikling af feriedage, særlige feriedage, afspadseringsdage eller lignende i perioden fra den 14. april og frem til den 30. april 2020, kan de dage rykkes frem, så de kan blive afholdt inden den 14. april.

Hvis det sker, skal medarbejderen holdes skadesløs efter almindelige erstatningsretlige regler. Det vil altså sige, at hvis fremrykningen af ferie eller særlige feriedage medfører udgifter for medarbejderen (afbestilling af ferie, rejsebolig eller lignende), så skal arbejdsgiveren erstatte de udgifter.

Også her er varslet en dag, men lederen bør af hensyn til medarbejderen melde det ud så tidligt som muligt.

Det kommunale område

Også på det kommunale og regionale område er der indgået en aftale. 

Også her kan fem dage sættes i spil, og de regnes over hele hjemsendelsesperioden - også de første to uger. Det vil altså sige, at de fem dage er over hele perioden fra den 13. marts frem til den 13. april.

Det gælder dog alene medarbejdere, som bliver sendt hjem uden arbejdsopgaver. Det betyder, at hvis man varetager sit arbejde på sin arbejdsplads eller hjemmefra, så kan man altså ikke pålægges at afholde ferie.
Dermed forventer Hanne Pontoppidan, at der er tale om et begrænset antal kommunalt ansatte, som kan blive omfattet af aftalen og blive pålagt at afholde ferie.

Heller ikke på det kommunale område kan der tages af næste års ferie.

“Vi skal ikke have hverken lokale fikumdik-aftaler eller lovindgreb på det her område, men udnytte, at vi har en særegen dansk model, hvor man kan aftale vilkår, som tager højde for begge siders behov.ˮ

Ferie er ferie

For både det statslige og det kommunale område har det været vigtigt for Uddannelsesforbundet at indgå en aftale, som sikrer, at det er de centrale parter, der viser vejen for, hvordan man skal løse tingene:

- Vi skal ikke have hverken lokale fikumdik-aftaler eller lovindgreb på det her område, men udnytte at vi har en særegen dansk model, hvor man kan aftale vilkår, som tager højde for begge siders behov, pointerer formand Hanne Pontoppidan.

Det har også været vigtigt for Uddannelsesforbundet at understrege, at ferie er ferie og ikke betyder arbejde uden løn, uddyber formanden:

- Indholdsmæssigt har det været vigtigt for os at sikre, at der er tale om reel og sammenhængende ferie, og at der ikke kan tages hul på næste års ferie. Jeg synes, at begge dele er lykkedes, siger Hanne Pontoppidan.

Formanden understreger også, at Uddannelsesforbundet er opmærksomme på, at anvendelse af flekstid og de såkaldte ”nul-dage” ikke må misbruges. Det er Uddannelsesforbundet i kontakt med arbejdsgiverne om, oplyser Hanne Pontoppidan.

Hold dig orienteret

Uddannelsesforbundets hjemmeside opdateres løbende med mere information om aftalerne og andet nyt om corona-krisen.

Nyt om coronavirus