FOAS, der er arbejdsgiverorganisation for de private sprogcentre i AOF og Lærdansk, anlagde i oktober 2019 en arbejdsretssag mod Uddannelsesforbundet. Sagen blev anlagt, fordi FOAS mente, at Uddannelsesforbundet havde handlet illoyalt ved at indgå overenskomst med A2B, der er en anden privat udbyder af danskundervisning for flygtninge og indvandrere.

Både A2B og skolerne på FOAS-overenskomsten byder ofte ind, når kommunerne sender driften af sprogcentrene i udbud.

Det var FOAS’s vurdering, at A2B-overenskomst ikke har samme “værdi” som FOAS’s egen overenskomst for undervisere i dansk som andetsprog. Ifølge FOAS ville A2B derfor få en konkurrencefordel, når kommuner sender undervisningen i dansk som andetsprog i udbud, og både FOAS-virksomheder og A2B vælger at komme med et bud.

Overenskomster har forskellige styrker

Arbejdsretten konkluderer, at det er vanskeligt at sammenligne de to overenskomster, hvor den ene ”fører” på nogle punkter og den anden på andre. Arbejdsretten hælder dog til, at A2B-overenskomsten er mere gunstig for arbejdsgiveren end FOAS-overenskomsten samlet set.

Dette skyldes, at der i A2B-overenskomsten ikke er en forberedelsesfaktor (men et loft over undervisningen) og derfor ville det fx være muligt at sætte lærerne til at udføre opgaver, der ligger ud over det, der relaterer sig til undervisningen og at gøre dette på bekostning af forberedelsestiden – en mulighed som A2B dog ikke udnytter.

Optrådte ikke illoyal 

Arbejdsretten vurderer dog samtidigt, at der intet grundlag er for at antage, at Uddannelsesforbundet og LC ikke har søgt at opnå de bedst mulige vilkår for medlemmerne ved A2B ligesom arbejdsretten konkluderer, at Uddannelsesforbundet og LC ikke har handlet illoyalt overfor FOAS.

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er godt tilfreds med Arbejdsrettens afgørelse, og siger, at hun aldrig har forstået, hvorfor sagen blev anlagt.