Sundhedsstyrelsen har opdateret de generelle anbefalinger om forebyggelse af smitte, og styrelsen har dermed præciseret, at det nu i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt med minimum en meters afstand mellem personer.

Det nye afstandskrav kommer dog med en række forbehold. Sundhedsstyrelsen anbefaler for eksempel stadig, at man holder to meters afstand ved ”aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, for eksempel sang, råb, foredrag, skuespil”.

Det betyder konkret, anføres det i anbefalingerne, at ”der bør sikres to meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med en meters afstand mellem elever/tilhørere".

Formand: Absolut mindstemål – hele tiden

Hos Uddannelsesforbundet er formand Hanne Pontoppidan lidt bekymret over, om de nye retningslinjer er til at overholde.

- Vi kunne se, at de to meter i konkrete situationer kom til at skrumpe til en meter, så jeg kan være bekymret for, om én meter så også kommer til at skrumpe til en halv meter, for så er vi lige pludselig overhovedet ikke i sikker afstand, pointerer hun.

Anbefalinger

Hold mindst en meters afstand mellem personer i det offentlige rum

Hold dog mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som for eksempel:

  • Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, for eksempel hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes den anden ser forkølet ud og så videre.
  • Ved besøg på plejecentre, sygehuse, hos personer med særlig risiko med videre, jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 4. maj 2020. 
  • Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, for eksempel sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse med videre.
  • Ved aktiviteter i bevægelse, for eksempel rutsjebane.
  • Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning med videre, for eksempel kælderlokaler, skakter med videre. Konkret vil det for eksempel betyde, at der bør sikres to meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med en meters afstand mellem elever/tilhørere.
  • Kilde: Sundhedsstyrelsen: Forebyggelse af smittespredning.

Hanne Pontoppidan mener derfor, det er meget vigtigt at slå fast, at den ene meter ikke er et ”cirkamål” i ”de fleste tilfælde”, men et absolut mindstemål, som til alle tider skal være overholdt, så man bedst beskytter lærere og elever.

- Det er specificeret i anbefalingerne, at afstanden skal være ”minimum” én meter. Desuden gælder de to meter fortsat, hvis der ikke er god ventilation i rummet eller ved aktiviteter som sang eller foredrag. Det viser, at afstandskravene altså skal tages alvorligt og er en væsentlig del af at blokere for smittespredningen, siger Hanne Pontoppidan.


På linje på WHO

Med anbefalingen om mindst en meters afstand kommer Danmark på linje med anbefalinger fra WHO og flere af vores nabolande, og der er ifølge Hanne Pontoppidan heller ingen tvivl om, at det vil gøre det klart enklere at tilrettelægge undervisningen.

De mange forbehold kan dog være svære at navigere i, mener hun.

Derfor er Uddannelsesforbundet også er i gang med at følge op på, hvad afstandskravet konkret vil betyde for den måde, som Uddannelsesforbundets lærere tilrettelægger undervisning på – hvor der jo ikke typisk er tale om kateder-undervisning eller en ”række” af elever med to meter ned til forreste række.

Uddannelsesforbundet har derfor kontaktet ministeriet for at få helt klare retningslinjer for, hvad det betyder for den måde, Uddannelsesforbundets lærere underviser på.

- Vi vil gøre alt for at sikre, at retningslinjerne er så klart beskrevet som muligt, så skolerne bedst kan beskytte de lærere, som glæder sig til at vende tilbage, når der er gjort rent og klar til det i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men naturligvis tidligst 18. maj.