Radikale, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten vil se på en forlængelse af uddannelsesforløbene for sårbare elever og kursister på FGU, STU og VUC, der har misset værdifuld undervisning efter lukningerne af uddannelsesinstitutionerne som følge af udbruddet af corona. Samtidig er De Konservative ikke afvisende over for ideen.

Det skriver det politiske netmedie Altinget.

- På STU-området har jeg hørt flere organisationer tale om, at der kan være et stort behov fra mange unge om at få forløbet forlænget. Med opstartsvanskelighederne på FGU’en og corona-krisen oven i synes jeg, det er helt oplagt, at man får mulighed for forlængelse, siger eksempelvis Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, til Altinget.

På opfordring af Uddannelsesforbundet

Den politiske opbakning kommer efter en opfordring fra Uddannelsesforbundet, som blev bragt i Altinget i sidste uge.

Her foreslog Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, at der bør foretages individuelle vurdering af, om eleverne har behov for at få forlænget deres uddannelsesforløb.

Forbundsformanden glæder sig på de unges vegne over de politiske meldinger omkring eleverne og kursisterne på FGU, STU og VUC. Hun vil dog også se på mulighederne for forlængelser af uddannelsesforløbene for unge på erhvervsuddannelserne, voksne på sprogcentrene og eventuelt også andre.