Både hos de statslige og de kommunale fagforbund er der overvejelser om at udskyde de offentlige overenskomstforhandlinger et år. Efter et læk af et internt notat er formanden for Forhandlingsfællesskabet, FOA-formanden Mona Striib, i flere medier citeret for, at fagforbundene med kommunalt ansatte går med overvejelser om at udskyde overenskomstforhandlingerne.

Hvis det kommer til en udskydelse, vil det ske i en koordinering med CFU, der forhandler på vegne af en række statsansatte medarbejdere – blandt andet Uddannelsesforbundets medlemmer, der arbejder på VUC, FGU og erhvervsskoler.

Corona-krisen har gjort et uforudset indhug i den offentlige økonomi, som betyder, at det kan være svært at få reelle forhandlinger med staten, kommuner og regioner om lønstigninger til de offentligt ansatte.

Samtidig har COVID-19 haft konsekvenser for forberedelserne af de kommende overenskomstforhandlinger i de enkelte fagforbund, men også i forhold til at få formuleret de generelle fælles krav for de offentligt ansatte i både CFU og Forhandlingsfælleskabet. Det er hovedårsagerne til fagforbundenes overvejelser. 

- I Uddannelsesforbundet har muligheden også været drøftet, og vi er helt enige i det fornuftige i at tale med arbejdsgiverne om en udsættelse, så vi kan forberede og gennemføre forhandlingerne med corona-tiden lidt på afstand, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.