Uddannelsesforbundet havde her i foråret planlagt en stor undersøgelse om medlemmernes krav til overenskomstforhandlingerne på de offentlige områder i 2021 (OK21). Undersøgelsen er nu sat på pause i lyset af coronakrisen. 

Sammen med de andre faglige organisationer på de offentlige områder vil Uddannelsesforbundet tage bestik af situationen efter corona og på den baggrund forberede forhandlingerne. Indtil da er medlemsundersøgelsen sat på pause.​