Opdateret 15. maj efter præcisering fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at det kun er de praktisk dele af erhvervsudannelserne, der kan vende tilbage som en del af fase 2.

Præcis som Uddannelsesforbundet havde rådgivet børne- og undervisningsministeren, blev de praktiske fag og de mest udsatte ungegrupper omfattet af genåbningens fase to.

- Jeg havde håbet, at lidt flere af vore områder og elever var med her i anden fase af genåbningen. Men politikkerne har lyttet, og det er de ungegrupper, hvor fjernundervisningen har haft størst konsekvenser, der nu får lov til at vende tilbage, siger Hanne Pontoppidan.

Krav til genåbning

Dermed kan lærere og elever på STU, FGU og 10. klasse genoptage undervisning på skolerne fra 18. maj. Det samme gør sig gældende for den praktiske undervisning på erhvervsuddannelserne. Der skal dog vel at mærke være helt styr på rengøringen og hygiejnen. Og netop at det er præciseret, glæder formanden for Uddannelsesforbundet.

- Det er en klar forudsætning for skolernes åbning, at de kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om hygiejne og rengøring, FØR der kan åbnes. Også hvis det betyder, at de bliver nødt til at udskyde genåbningen til efter 18. maj, siger Hanne Pontoppidan.

Afgørende at undgå smittespredning

Hygiejnen og pladsforholdene er afgørende for undgå smittespredningen, og i den næste uge skal ministeren og det såkaldte sektorpartnerskab, som Hanne Pontoppidan er med i, udarbejde de sidste vejledninger og tage de sidste drøftelser om tænkelige udfordringer.

Mange skoler er allerede i gang med at udarbejde konkrete planer for genåbningen, som skal sikre, at der er plads nok, og at alle for eksempel har mulighed for at vaske hænder.

- Den største udfordring bliver givet afstandskrav og hygiejne. Og fordi det er de vigtigste elementer for at undgå smittespredningen, skal det bare overholdes til punkt og prikke, siger Hanne Pontoppidan.

Skelnen mellem teori praksis undrer

Selv om forbundsformanden finder det glædeligt, at eleverne på erhvervsuddannelserne nu kan deltage fysisk i uddannelsesaktiviteterne på skolerne, så er det en stor skuffelse for hende, at man vælger at adskille uddannelsernes teoretiske og praktiske dele.

- Skoleforløbene er jo slet ikke skruet sådan sammen, at man bare kan adskille teori og praksis fra hinanden uden at miste noget i mellemregningen. Hele præmissen for erhvervsuddannelserne er jo netop, at teori og praksis ikke må adskilles. Det lugter af at være en skrivebordsløsning uden fornemmelse for, hvad en erhvervsuddannelse er, siger Hanne Pontoppidan.

Flere skoler er med i fase tre

Flere af Uddannelsesforbundets områder, som ikke er omfattet af anden fase, er omtalt i genåbningens fase tre fra den 8. juni. Her er blandt andet voksenuddannelser, AMU, aftenskoler og sprogskoler nævnt.

- Det er rigtig godt, for mange voksne har også rigtig svært ved fjernundervisningen og mangler virkelig at komme tilbage. Også her er det de praktiske fag og de mest sårbare grupper, der har haft det sværest. De mest sårbare kan tages tilbage efter individuel vurdering, men 8. juni får vi forhåbentligt resten med, afhængigt af hvordan det går med udviklingen i smittetryk og indlæggelser, siger Hanne Pontoppidan

Læs mere

Uddannelsesforbundets hjemmeside opdateres løbende med nyt om arbejdsvilkår og undervisning under corona-krisen.

Nyt om coronavirus