Trods intense forhandlinger i løbet af pinsen, var det simpelthen ikke muligt at nå til enighed om en arbejdstidsaftale for sproglærere, ungdomsskolelærere og folkeskolelærere. Derfor bliver forhandlingerne mellem KL og LC, der forhandler på vegne af Uddannelsesforbundet og Danmarks Lærerforening, sat på pause.

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan er ærgerlig over, at der endnu ikke er aftalt en arbejdstidsaftale, der kan erstatte lovindgrebet efter lockouten af lærerne i 2013, der fortsat regulerer lærernes arbejdstid. 

-Men så længe der tegner sig muligheder for at få en arbejdstidsaftale, der igen har fokus på, at lærerne kan sikre en ordentlig kvalitet i undervisningen inden for rimelige arbejdsbetingelser, så skal vi selvfølgelig også afprøve mulighederne. Det vigtigste er, at der bliver indgået en ordentlig aftale, der kan afløse reglerne, som politisk blev pålagt os for syv år siden, siger formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Forhandlingerne, der har stået på siden 5. marts i år, skulle tage udgangspunkt i Lærerkommissionens rapporter, der blev offentliggjort i december sidste år. Lærerkommissionen blev nedsat ved overenskomstforliget i 2018, hvor forhandlingerne om en arbejdstidsaftale senest strandede.

Den 20. maj besluttede partnerne at aflyse den fastsatte slutdato for, hvornår der skulle opnå en arbejdstidsaftale. Siden har der været forhandlet med løs bagkant. Trods de mange timers forhandlinger, er der ifølge LC’s formand, Anders Bondo Christensen, fortsat så store vanskeligheder, at forhandlingssituationen kun gav to muligheder: Enten at forhandlingerne måtte bryde sammen, eller også at sætte forhandlingerne på pause.