Mens der fra offentlig side har været flere undersøgelse af den danskuddannelse, som sprogcentrene står for, og som er målrettet voksne udlændinge, har der manglet dokumentation af, hvordan underviserne oplever kvaliteten af undervisningen.

Derfor har Uddannelsesforbundet gennemført en undersøgelse blandt alle sine medlemmer i sektionen for dansk som andetsprog. 1001 medlemmer har modtaget undersøgelsen, og 420 har svaret.

Med en svarprocent på 42 procent giver undersøgelsen vigtig viden om en række af de forhold på sprogcentrene, som er afgørende for, om underviserne oplever, om der er kvalitet i undervisningen, og om de har muligheder for at levere undervisning af høj kvalitet.

Undersøgelserne skal bruges aktivt

- Det er supervigtig dokumentation, vi nu har fået, og vi vil naturligvis bruge undersøgelsen resultater fokuseret, når vi fremadrettet skal forsvare og arbejde for medlemmernes vilkår, lyder det fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Da Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har bebudet, at han i løbet af foråret vil se nærmere på den samlede integrationsindsats, forventer hun, at der i den kommende tid vil være et stort fokus på blandt andet danskuddannelse af flygtninge og indvandrere.

- Det er derfor helt afgørende, at vi kan dokumentere forholdene på sprogcentrene – også fra lærernes side. Det er jo dem, som er tættest på kursisterne og den undervisning, som finder sted, understreger Hanne Pontoppidan, som betegner undersøgelsen som ”et samlet katalog over, hvor der er potentiale for at arbejde for forbedringer, og hvad Uddannelsesforbundet på sigt skal arbejde målrettet for”.

Af hensyn til den politiske proces vil Hanne Pontoppidan endnu ikke løfte sløret for de helt konkrete resultater i undersøgelsen.

Uddannelsesforbundet vil i den kommende tid have målrettet fokus på, hvordan man bedst kan bruge resultaterne til både lokalt og på landsplan at arbejde for medlemmernes vilkår.