Det var et tæt program. Engagementet var stort. Og det var en stor succes.

Sådan beskriver lederen af forhandlingsheden i Uddannelsesforbundet, Jens Dam, en konference for knap 80 tillidsrepræsentanter fra alle landets FGU’er, der 20.-21. januar var samlet i Middelfart.

Forhandling af lokal løn

På konferencen var der flere temaer på programmet. Et af dem var, hvordan tillidsrepræsentanterne sætter gang i forhandlinger af den lokale løn.

- Der skal udmøntes løn lokalt. Det er ledelserne forpligtet til, og tillidsrepræsentanterne har ret til at forhandle om den. Det betyder, at der kun kan udbetales tillæg, hvis tillidsrepræsentanterne er part i aftalen og skriver under på lønaftalerne, forklarer Jens Dam.

Tillidsfolkene blev desuden undervist i lønanalyser – altså hvordan deres kollegers løn ligger i en sammenligning med de andre FGU-læreres og lærere fra andre områder.

Drøftelser af arbejdstid

Når det gælder arbejdstid, skal ledelserne indkalde tillidsrepræsentanterne til en drøftelse af principperne for lærernes opgaveoversigt, før det nye undervisningsår går i gang. Opgaveoversigten skal indeholde en oversigt over en lærers samlede opgavemængde.

- Opgaveoversigten er et værn mod overbelastning. Tillidsrepræsentanterne skal inddrages i forhold til principperne i dem, og ledelserne skal løbende drøfte opgaveoversigter og arbejdsmængde med hver enkelt lærer, forklarer Jens Dam.

Støtte i vanskelige situationer

Et andet spørgsmål, der blev diskuteret, var, hvordan tillidsrepræsentanterne kan støtte deres kolleger bedst muligt i vanskelige situationer.

- Det kan for eksempel være, når kollegerne har brug for en bisidder. Her kan de bede om at få tillidsrepræsentanten på deres side, så tillidsrepræsentanten så at sige er deres advokat, forklarer Jens Dam.

På konferencen fik tillidsrepræsentanterne også inspiration til, hvordan de etablerer et velfungerende samarbejde med ledelsen, eksempelvis ved at nedsætte et samarbejdsudvalg.

Jens Dam opfordrer desuden til, at man på FGU-institutionerne får oprettet en såkaldt faglig klub, hvor kollegerne kan diskutere deres ønsker og give deres tillidsrepræsentanter et stærkt mandat til at forhandle med ledelsen med.