Kan en skoleledelse underkende en standpunktskarakter ude at læreren er taget med på råd? Sagt på jævnt dansk lyder svaret: Ja, det kan en skoleleder godt i forbindelse med en klagesag, hvis han sørger for at skaffe sig tilstrækkeligt kendskab til eleven. 

Skolelederen kan ligeledes pålægge en lærer at foretage en revurdering af en afgiven karakter, hvis forældre eller elever ønsker at få ændret en given standpunktskarakter. Det oplyser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Det gælder for eksempel når undervisningen af en 10. klasse foregår på en erhvervsskole, herunder EUD10 og den kombinerede 10. klasse og første del af erhvervsuddannelsernes grundforløb – den såkaldte 20/20-ordning – forestår erhvervsskolen 10. klasseundervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelse har ansvaret

Kommunalbestyrelsen har dermed ansvaret i henhold til folkeskoleloven og er ansvarlig for, at undervisningen lever op til de rammer, der er fastsat i overenskomsten. 

Svaret på, om en skoleleder kan underkende en lærers standpunktskarakterer, er derfor: Som udgangspunkt er det den enkelte lærer, der giver standpunktskarakterer. Lærerne på skolen arbejder dog altid under ansvar over for skolens leder.

Skolelederen kan underkende læreren

Hvis forældre eller elever ønsker at få ændret en given standpunktskarakter, skal skolelederen i princippet træffe beslutning herom. Ofte har skolelederen dog ikke det fornødne kendskab til elevens standpunkt til at kunne sætte sin egen vurdering i stedet for lærerens. Men skolelederen kan underkende lærerens vurdering, hvis lederen allerede har eller i forbindelse med klagesagen sørger for at skaffe sig tilstrækkeligt kendskab til eleven.

Under alle omstændigheder kan skolelederen fra læreren kræve enhver oplysning af betydning for sagen, ligesom lederen kan pålægge læreren at foretage en revurdering af sagen.