Hvis du er strandet i udlandet

Det er i udgangspunktet dit eller din kollegas eget ansvar at kunne møde op på arbejde. Så hvis du er strandet i udlandet efter en ferie og ikke kan møde på arbejde ved feriens afslutning, kan du blive trukket i lønnen. Kontakt hurtigst muligt din leder. I mange tilfælde vil I kunne aftale, at du eller din kollega i stedet for at blive trukket i løn kan bruge afspadsering eller ferie med videre.

Hvis du rejser trods det frarådes 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger opdateres jævnligt som følge af udviklingen af smittefaren ved Coronavirus. Hvis du rejser til lande eller områder, som de officielle rejsevejledninger fraråder, risikerer du, at din arbejdsgiver betragter det som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, hvis du af den grund ikke kan møde på arbejde, når din ferie er slut.  

Utryg ved at gå på arbejde

Du kan som udgangspunkt ikke selv vælge at blive hjemme med løn, fordi du er bange for at blive smittet på din arbejdsplads. Men gå i dialog med din leder om for eksempel muligheden for hjemmearbejde, hvis der er forhold, som gør det særligt farligt for dig at blive smittet eller bringe smitten med hjem.

Hvis skolen lukker

Hvis skolen eller institutionen må lukke, og lærerne derfor sendes hjem i en periode på grund af smitte eller risiko for smitte, har lærerne ret til løn. Muligvis er der arbejdsopgaver, som kan udføres hjemmefra i den periode, en eventuel lukning står på. 

Hvis du er smittet

Er du eller en af dine kolleger smittet, er der ret til løn under sygdom i samme omfang som ved anden sygdom. Og det gælder uanset, om man befinder sig hjemme eller er blevet syg i udlandet.