Hvis dine kolleger skal have en stemme og støtte i forbindelse med næste års overenskomstforhandlinger (OK21), skal de meldes ind i forbundet nu. 

Senest den 31. december 2020 skal uorganiserede eller forkert organiserede kolleger nemlig være meldt ind i Uddannelsesforbundet, hvis de vil være med til at stemme om overenskomstresultatet og modtage støtte, hvis der skulle komme en konflikt. 

Vanskelige forhandlinger

De kommende overenskomstforhandlinger i 2021 bliver vanskelige. Uddannelsesforbundet arbejder sammen med de øvrige faglige organisationer for at sikre vore medlemmer en positiv lønudvikling, en arbejdstidsaftale for de statsansatte lærere og bedre vilkår for tillidsrepræsentanterne.

Derfor er det vigtigt, at alle kolleger er organiserede i Uddannelsesforbundet. Jo flere vi er, jo stærkere står vi ved overenskomstforhandlingerne. 

Få en stemme

Står man uden for fællesskabet, kan man ikke stemme om et forhandlingsresultat. Ved urafstemningen er det alene medlemmerne, som afgør om forhandlingsresultatet kan godkendes. 

Hvis vi skulle komme i konflikt ved OK21, står de uorganiserede kolleger uden for og modtager ikke støtte fra forbundet.