Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse vil bruge de næste dage til at gennemgå og diskutere indholdet i den arbejdstidsaftale for lærere på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler og folkeskoler, der netop er blevet forhandlet på plads.

Den nye aftale skal erstatte Lov 409, der siden 2013 har stået i stedet for arbejdstidsaftale,
som er forhandlet på vegne af Uddannelsesforbundet og Danmarks Lærerforening af LC (Lærernes Centralorganisation).

Kommunalt ansatte skal stemme

Det er udelukkende medlemmer, der er ansat på lærerarbejdstid i kommunerne, der får mulighed for at stemme om den nye aftale. Derfor mødes tillidsrepræsentanterne fra de kommunale sprogcentre og ungdomsskolerne i Middelfart den 17. august for at få mulighed i fællesskab at diskutere aftalens indhold. Bagefter kan tillidsrepræsentanterne afholde medlemsmøder om indholdet, når de er tilbage på arbejdspladserne.  

Urafstemningen om aftalen sættes i gang kort tid efter den 17. august. Der kan stemmes frem til den 1. september klokken 16.

Hvert stemmeberettiget medlem vil modtage en mail og et papirbrev fra Uddannelsesforbundet, hvor der henvises til et afstemningslink. Det vil kun være muligt at afgive sin stemme digitalt.

Det samlede stemmetal tæller

Der er omkring 1.050 af Uddannelsesforbundets medlemmer, der er ansat direkte af kommuner, der har mulighed for at stemme. Deres stemmer lægges sammen med de afgivende stemmer fra Danmarks Lærerforening. Det er det samlede resultat, der afgør om aftalen får et ja fra lærerne.  KL’s bestyrelse skal også sige ja eller nej til aftalen. Det endelige resultat fra både lærerne og KL offentliggøres den 1. september.

Statslige forhandlinger kan gå i gang

Hvis den nye arbejdstidsaftale godkendes på det kommunale lærerområde, så vil der efterfølgende komme forhandlinger af en ny arbejdstidsaftale for lærere ansat på statslige arbejdspladser. En statslig forhandlingsrunde vil blandt Uddannelsesforbundets medlemmer få betydning for lærere og vejledere på AMU, EUD, FGU, VUC og andre mindre statslige og selvejende institutioner.

Forliget, der blev indgået på det statslige lærerområde efter sammenbruddet ved overenskomstforhandlingerne i 2018, indebærer, at en ny eventuel kommunal arbejdstidsaftale også vil få afsmittende effekt på det statslige område. Hvis der i løbet af overenskomstperioden bliver indgået en arbejdstidsaftale i kommunerne, så skal arbejdsgivernes og lønmodtagernes repræsentanter derefter gå i gang med forhandlingerne om arbejdstidsaftale for lærerne i staten.

Tidligst ny aftale fra næste sommer

Bliver arbejdstidsaftalen godkendt af både lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden, kan den tidligst træde i kraft, når skoleåret begynder i 2021.

Bliver arbejdstidsaftalen stemt ned, så vil Lov 409 fortsat også være gældende i kommunerne. Der vil heller ikke blive statslige forhandlinger, hvis den kommunale aftale forkastes. I så fald vil en ny arbejdstidsaftale blive et krav ved overenskomstforhandlingerne i 2021 både på det kommunale og statslige område.