Når lærere og vejledere tager hul på det nye skoleår kommer dagligdagen på nogle måder mere til at ligne det, man var vant til inden COVID-19-nedlukningen, fordi uddannelsesinstitutionerne skal undervise efter de almindelige bestemmelser i loven. Dog er der den helt afgørende forskel, at der fortsat skal være et konstant og meget skarpt fokus på rengøring og hygiejne.

Hverdagen vil nemlig fortsat bære præg af, at der ud over fokus på blandt andet håndvask og afspritning, skal holdes afstand (i nogle sammenhænge), og at smittetilfælde skal håndteres konsekvent. Det fremgår af retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har lavet i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og sektoren. Retningslinjerne blev offentliggjort inden sommerferien og trådte i kraft den 1. august.
 
Bekymring for stigning i antal smittede
En stigning i antallet af smittede i Danmark hen over sommer kan ikke undgå at skabe bekymring om, hvordan det skal gå, når man vender tilbage til arbejdspladsen. En stigning var forventet, men det er ikke den samme situation som i foråret, fortæller formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, og forklarer:

- Det, der adskiller situationen fra foråret, er, at vi nu formodes at kunne slå hårdt ned og inddæmme smitten i hvert enkelt tilfælde, så den ikke kommer ud af kontrol og eskalerer eksponentielt.
Retningslinjerne, der er trådt i kraft her efter ferien, tager netop dette udgangspunkt.
Uddannelsesforbundet følger udviklingen
Hanne Pontoppidan har en plads i det såkaldte sektorpartnerskab, hvor elever, ledere og interesseorganisationer er i tæt dialog med Børne- og Undervisningsministeren og hendes ministerium om udviklingen og den usikkerhed og de problemer, der kan opstå i forhold til corona. Partnerskabet holder faste ugentligt møder, hvor alle kan komme med forslag til nye tiltag.
 
- Vi tager situationen dybt alvorligt og lægger et meget stort arbejde i også på dette område at sikre forsvarlige rammer for medlemmernes arbejde, siger Hanne Pontoppidan.
 
Det første møde i sektorpartnerskabet efter ferien er planlagt til den 11. august.
 
- Vi følger godt med og tager alle bekymringer og observationer, som vi hører, med i arbejdet for at skabe rammer for, at alle medlemmer kan gå trygt på arbejde, siger Hanne Pontoppidan.

Læs mere

Situationen omkring coronavirus udvikler sig hele tiden, og hjemmesiden bliver løbende opdatere med nyt, der vigtigt for dig i dit arbejdsliv.

Coronavirus/­COVID-19