Et forpligtende samarbejde er fundamentet i den nye kommunale arbejdstidsaftale, som skal erstatte Lov 409, der har dikteret lærernes arbejdstid siden 2013. 

-Jeg er rigtig glad for, at vi nu endelig er i mål med en aftale, der kan give mening for lærerne, og vi kan slippe af med dette misfoster til Lov 409. For os har det været helt afgørende at komme ud af den massive individualisering, der lå i Lov 409 og komme tilbage til det, der er essensen i overenskomster – nemlig de kollektive aftaler. Jeg ved godt, at mange kunne ønske sig flere bindinger ind i aftalen, end dem vi har fået, men dette var det muliges kunst, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Den nye arbejdstidsaftale forpligter parterne til at samarbejde om at skabe gennemsigtighed og sikre lærernes indflydelse på den måde, kommunerne og skolerne prioriterer lærernes arbejdstid på.

En lang kamp for ny aftale

Ved samtlige overenskomstforhandlinger siden 2013 har LC (Lærernes Centralorganisation) forsøgt at få en ny arbejdstidsaftale. Målet har været en reel arbejdstidsaftale, der kunne erstatte det lovindgreb, der var en konsekvens af lockouten af lærerne for mere end syv år siden. 

Anders Bondo Christensen har som formand for LC været chefforhandler for både Danmarks Lærerforening og Uddannelsesforbundets medlemmer i det forhandlingsforløb, som har været i gang siden marts. Forhandlinger har taget udgangspunkt i Lærerkommissionens anbefalinger, som kom i december 2019.

-Vores vision er, at vi skal samarbejde om prioriteringer af lærernes arbejdstid. Det vil først og fremmest sige, at vi skal sikre sammenhæng mellem de opgaver, lærerne skal løse, og den arbejdstid lærerne har til rådighed i kommunerne og på den enkelte skole. Det er den grundlæggende præmis for denne aftale, siger Anders Bondo Christensen.

Hanne Pontoppidan supplerer:

-Det har været meget vanskelige forhandlinger, fordi vi som lærere gerne ville have sikkerhed for at kunne udfolde vores lærerrolle professionelt – altså både sikre en rimelig forberedelsestid, gennemsigtighed i skolens planlægning af lærernes arbejdstid og ressourcer samt mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet.

Udgangspunktet er lærerarbejde 

Hvor Lov 409 hele tiden har fokus på den enkelte lærer og relationen mellem lederen og læreren, så har den nye aftale fokus på det kollektive, og tillidsrepræsentanten er centralt placeret i alle forhold. Desuden vil alle dele af aftalen kunne afprøves i det fagretslige system.

Arbejdstidsaftalen giver den enkelte lærer en sikkerhed for at modtage en opgaveoversigt, hvor der er sat tal på både antallet af undervisningstimer, tiden til individuel forberedelse og andre større opgaver.

Desuden indføres varslingsbestemmelser for omlægning til aftenundervisning.

Endelig bliver der som noget helt nyt etableret et samarbejdsmøde en gang årligt mellem kommunen og de kommunale læreres tillidsrepræsentanter, hvor kommunens tanker om skolernes mål og ressourceforbrug skal drøftes.

Hvis begge parter lokalt hellere vil arbejde med lokalaftaler, der supplerer eller fraviger den nye arbejdstidsaftale, er det fortsat en mulighed.

Afstemning er afgørende for statsansatte

I løbet af kort tid, vil de medlemmer, der er direkte berørte, blive informeret om den kommende urafstemning, der skal være afholdt inden udgangen af august.

Bliver aftalen stemt hjem af medlemmerne af Danmarks Lærerforening og Uddannelsesforbundet samt  godkendt i KL’s bestyrelse, skal LC og de statslige arbejdsgivere i gang med at se på, hvordan den kommunale aftale kan have en afsmittende effekt i forhold til at få indgået en arbejdstidsaftale for det statslige lærerområde. Indtil den forhandling er gennemført, er de statsansatte lærere forsat underlagt Lov 409.